Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Tam Listesi

  • 27 Mayıs 2022
  • 276 kez görüntülendi.
Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Tam Listesi

Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Şad   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinçli

Şad olmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinmek

Şafak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tan

Şahadet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıklık, şahitlik, şehitlik

Şahadetname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diploma

Şahane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mükemmel, fevkalade, harikulade

Şahbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğan, yiğit, çevik, becerikli

 

 

Şaheser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başyapıt

Şahıs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişi

Şahika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doruk

Şahin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğan, sungur

Şahinci    : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunkurcu

Şahit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanık

Şahitlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıklık

Şahsen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kendi, bizzat

Şahsi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özel, kişisel

Şahsiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişilik, kişi

Şahsiyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişilikli

Şahsiyetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişiliksiz

 

 

Şair   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ozan

Şairce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ozanca

Şairlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ozanlık

Şaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     latife

Şakacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nüktedan

Şakayık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelincik

Şakımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ötmek, söylemek

Şaki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haydut

Şakilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haydutluk

Şaklaban  : Kelimesinin Eş Anlamı:     şakacı

Şakrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şen, sevinçli, keyifli

Şakşakçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardakçı- alkışçı

Şalgam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çumor

Şalvar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuman

Şamar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tokat

Şamata   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültü, patırtı

 

 

Şamatacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültücü, patırtıcı

Şamatalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültülü, patırtılı

Şamil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapsayan, kaplayan

Şan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ün, saygınlık, yücelik

Şandel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırtma

Şandellemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırtmak

Şanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü, namlı, şöhretli

Şans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     talih, uğur

Şanslı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğurlu

Şanssız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuz

Şantör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şarkıcı (erkek)

Şantöz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şarkıcı (kadın)

Şapkalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vestiyer

 

 

 

Şappadak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     apansız

Şapşal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aptal, budala

Şarbon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karakabarcık

Şarj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolum

Şark   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğu

Şarkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgi

Şarki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğusal

Şarkiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğubilim

 

 

 

Şarkiyatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğubilimci

Şarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şarıldamak

Şart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşul

Şartlamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullamak

Şartlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullanmak- güdülenmek

Şartlaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullaşmak

Şartlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullu

 

 

Şartname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşul belgesi

Şartsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşulsuz

Şaşaa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkem, gösteriş, tantana, parıltı

Şaşaalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parıltılı, gösterişli

Şaşakalmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çok şaşırmak

Şaşkın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şaşırmış

Şatafat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteriş, süs, cafcaf

Şatafatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cafcaflı

Şato   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köşk

 

 

 

Şavk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışık

Şayan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaraşır, değer

Şayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğer

Şayi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaygın

Şayia   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylenti

Şeamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuzluk

Şebeke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağ, örgüt

Şebnem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çiy

 

 

 

Şecere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soyağacı

Şef   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lider, önder

Şeffaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saydam

Şeffaflık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saydamlık

Şefik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecen

Şefkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecenlik

Şefkatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecen, müşfik

Şehamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiğitlik

Şehir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kent

Şehircilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentçilik

Şehirlerarası   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentlerarası

Şehirleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentleşme

Şehirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentli

Şehitler   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şüheda

Şekil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçim, taslak

 

 

Şekilbilgisi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     morfoloji

Şekilci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimci

Şekilcilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimcilik

Şeklen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimce

Şekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimsel

Şekva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şikayet

Şelale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çağlayan, çavlan

 

 

Şen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşeli

Şenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     festival

Şer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötülük

Şeriat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullar, şartlar

Şerare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıvılcım

Şeref   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onur

Şereflendirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurlandırmak

Şerefli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurlu

 

 

Şerefsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onursuz, alçak

Şerefsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onursuzluk, alçaklık

Şerh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     irdeleme, inceleme

Şetaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinç, şenlik, neşe

Şevk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, arzu, heves

Şevkli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istekli

Şevksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     isteksiz

Şeytanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hile, kurnazlık

Şık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zarif, güzel

Şımarık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     arsız

Şiar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgi

Şiddet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sertlik, yeğinlik

Şiddetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeğin, sert

Şifa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağalma

Şifahen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözle

 

 

Şifahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözlü, sözel, ağızdan

Şifalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltıcı

Şifre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizim

Şifrelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizimlemek

Şikar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     av

Şikayet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakınma, sızlanma

Şikayetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sızlanan, yakınmacı

Şikeste    : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınık

 

 

 

Şilep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yük gemisi

Şimal    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuzey

Şimendifer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tren, demiryolu

Şipşak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birden, hemencecik

Şirin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimli, tatlı

Şirinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimlilik, tatlılık

Şirket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaklık

Şirpençe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kara çıban

Şirret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçimsiz

Şirretlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçimsizlik

 

 

 

Şişko   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şişman

Şive   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söyleyiş, ağız, diyem

Şiveli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nazlı

Şoför   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürücü

Şoförlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürmenlik, sürücülük

Şom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuz

Şöhret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ün, san

Şöhretli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü

Şölen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ziyafet

Şömine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ocak

Şövale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bedizlik

 

 

Şöven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırk

Şövenist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırkçı

Şua   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışın

Şube   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dal, kol,

Şûra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meclis

Şut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vuruş, atış

 

 

 

Şutlamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     vurmak, kovmak, yollamak

Şutör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vuruşçu, atışçı

Şuur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinç

Şuuraltı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinçaltı

Şuurlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinçli

Şuursuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinçsiz

Şühade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şehitler

Şükran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     minnettarlık, teşekkür

Şümul    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapsam

Şüphe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşku, işkil

Şüpheci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkucu

 

 

Şüphecilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkuculuk

Şüpheli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkulu, kötülükçü

Şüphesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkusuz

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder