İPUÇLARIM

Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Tam Listesi

  • 27 Mayıs 2022
  • 216 kez görüntülendi.
Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Tam Listesi

Ş Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Şad   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinçli

Şad olmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinmek

Şafak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tan

Şahadet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıklık, şahitlik, şehitlik

Şahadetname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     diploma

Şahane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mükemmel, fevkalade, harikulade

Şahbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğan, yiğit, çevik, becerikli

 

 

Şaheser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başyapıt

Şahıs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişi

Şahika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doruk

Şahin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğan, sungur

Şahinci    : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunkurcu

Şahit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanık

Şahitlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanıklık

Şahsen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kendi, bizzat

Şahsi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özel, kişisel

Şahsiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişilik, kişi

Şahsiyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişilikli

Şahsiyetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişiliksiz

 

 

Şair   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ozan

Şairce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ozanca

Şairlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ozanlık

Şaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     latife

Şakacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nüktedan

Şakayık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelincik

Şakımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ötmek, söylemek

Şaki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haydut

Şakilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haydutluk

Şaklaban  : Kelimesinin Eş Anlamı:     şakacı

Şakrak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şen, sevinçli, keyifli

Şakşakçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardakçı- alkışçı

Şalgam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çumor

Şalvar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuman

Şamar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tokat

Şamata   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültü, patırtı

 

 

Şamatacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültücü, patırtıcı

Şamatalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gürültülü, patırtılı

Şamil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapsayan, kaplayan

Şan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ün, saygınlık, yücelik

Şandel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırtma

Şandellemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırtmak

Şanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü, namlı, şöhretli

Şans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     talih, uğur

Şanslı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğurlu

Şanssız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuz

Şantör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şarkıcı (erkek)

Şantöz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şarkıcı (kadın)

Şapkalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vestiyer

 

 

 

Şappadak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     apansız

Şapşal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aptal, budala

Şarbon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karakabarcık

Şarj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolum

Şark   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğu

Şarkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ezgi

Şarki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğusal

Şarkiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğubilim

 

 

 

Şarkiyatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğubilimci

Şarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şarıldamak

Şart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşul

Şartlamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullamak

Şartlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullanmak- güdülenmek

Şartlaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullaşmak

Şartlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullu

 

 

Şartname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşul belgesi

Şartsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşulsuz

Şaşaa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkem, gösteriş, tantana, parıltı

Şaşaalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parıltılı, gösterişli

Şaşakalmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çok şaşırmak

Şaşkın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şaşırmış

Şatafat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteriş, süs, cafcaf

Şatafatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cafcaflı

Şato   : Kelimesinin Eş Anlamı:     köşk

 

 

 

Şavk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışık

Şayan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaraşır, değer

Şayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğer

Şayi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaygın

Şayia   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylenti

Şeamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuzluk

Şebeke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağ, örgüt

Şebnem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çiy

 

 

 

Şecere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soyağacı

Şef   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lider, önder

Şeffaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saydam

Şeffaflık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saydamlık

Şefik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecen

Şefkat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecenlik

Şefkatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevecen, müşfik

Şehamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yiğitlik

Şehir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kent

Şehircilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentçilik

Şehirlerarası   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentlerarası

Şehirleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentleşme

Şehirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kentli

Şehitler   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şüheda

Şekil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçim, taslak

 

 

Şekilbilgisi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     morfoloji

Şekilci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimci

Şekilcilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimcilik

Şeklen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimce

Şekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçimsel

Şekva   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şikayet

Şelale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çağlayan, çavlan

 

 

Şen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşeli

Şenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     festival

Şer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kötülük

Şeriat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     koşullar, şartlar

Şerare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıvılcım

Şeref   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onur

Şereflendirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurlandırmak

Şerefli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurlu

 

 

Şerefsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onursuz, alçak

Şerefsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onursuzluk, alçaklık

Şerh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     irdeleme, inceleme

Şetaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevinç, şenlik, neşe

Şevk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, arzu, heves

Şevkli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istekli

Şevksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     isteksiz

Şeytanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hile, kurnazlık

Şık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zarif, güzel

Şımarık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     arsız

Şiar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgi

Şiddet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sertlik, yeğinlik

Şiddetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeğin, sert

Şifa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağalma

Şifahen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözle

 

 

Şifahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözlü, sözel, ağızdan

Şifalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltıcı

Şifre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizim

Şifrelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizimlemek

Şikar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     av

Şikayet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakınma, sızlanma

Şikayetçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sızlanan, yakınmacı

Şikeste    : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınık

 

 

 

Şilep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yük gemisi

Şimal    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuzey

Şimendifer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tren, demiryolu

Şipşak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birden, hemencecik

Şirin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimli, tatlı

Şirinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimlilik, tatlılık

Şirket   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaklık

Şirpençe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kara çıban

Şirret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçimsiz

Şirretlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçimsizlik

 

 

 

Şişko   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şişman

Şive   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söyleyiş, ağız, diyem

Şiveli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nazlı

Şoför   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürücü

Şoförlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürmenlik, sürücülük

Şom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğursuz

Şöhret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ün, san

Şöhretli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü

Şölen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ziyafet

Şömine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ocak

Şövale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bedizlik

 

 

Şöven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırk

Şövenist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırkçı

Şua   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ışın

Şube   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dal, kol,

Şûra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meclis

Şut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vuruş, atış

 

 

 

Şutlamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     vurmak, kovmak, yollamak

Şutör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vuruşçu, atışçı

Şuur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinç

Şuuraltı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinçaltı

Şuurlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinçli

Şuursuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilinçsiz

Şühade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şehitler

Şükran   : Kelimesinin Eş Anlamı:     minnettarlık, teşekkür

Şümul    : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapsam

Şüphe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşku, işkil

Şüpheci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkucu

 

 

Şüphecilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkuculuk

Şüpheli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkulu, kötülükçü

Şüphesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkusuz

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.