D Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

  • 16 Mayıs 2022
  • 262 kez görüntülendi.
D Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimelerin Listesi

D Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Dağdağa    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sessizlik, sakinlik

Dağılmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplanmak

Dağınık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün

Dağıtıcı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplayıcı

Dağıtmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplamak, derlemek

Dahil    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hariç

Dahili    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   harici

 

 

Daim    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fani, bazen

Daimi    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçici

Dalgalı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   durgun, sakin

Dalgı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanıklık

Dalgın    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dikkatli

Dalgınlık    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dikkatli olmak

Damat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gelin

Damıtık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karışık, bulanık

 

 

Dar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geniş

Daralamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genişlemek

Dargın    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Darılmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışmak

Darlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bolluk,  varlık

Darmadağın    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   derli toplu

Dayanıklı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    çürük

Değerbilir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kadir bilmez

 

 

Değerli    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıymetsiz, adi

Değişik    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alışılmış

Değişken    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sabit

Değmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dokunmamak

Deli    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıllı

Delidolu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düşünceli, ölçülü

Deliksiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aralıklı

Delirmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıllanmak

Delişmen    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ağırbaşlı, terbiyeli

Denge     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   muvazenesizlik

 

 

Deniz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kara

Densiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   terbiyeli, saygılı

Derin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sığ

Derlemek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağıtmak

Derli toplu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   darmadağın

Derman    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dert

Dermansız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçlü, dinç, zinde

Dert     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   derman

Dertli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevinçli, sağlıklı

Destek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   engel

 

 

Desteklemek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kösteklemek, baltalamak

Deşmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapamak, örtmek

Devamlı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zaman zaman, kesintili

Devretmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   durağan olmak

Dezavantaj    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   avantaj

Dış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iç

Dışarı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   içeri

Dik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay

Dik başlı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uysal

Dikey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay

 

 

Dikine     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay olarak

Dikit     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sarkıt

Dikkafalı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçimli

Dikkatli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   savruk, dalgın

Dilbaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suskun, sessiz

Dilber    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çirkin

Dinamik    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketsiz, sabit

Dinç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitkin, bitap, halsiz

Dingin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketli

Dinlenmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yorulmak, çalışmak

 

 

Dinmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sürmek

Dip     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş, en üst

Dirayetli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetenekli, becerikli

Direnmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boyun eğmek

Diri     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölü

Dirlik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   huzursuzluk, geçimsizlik

Disiplin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzensizlik

Dişi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erkek

Dişil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eril

Dişli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçlü, koruyucusuz

 

 

 

Doğal     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yapay

Doğmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   batmak

Doğru      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eğri

Doğrudan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dolaylı

Doğrulamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalanlamak

Doğrulmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    eğilmek

Doğu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   batı

Doğum    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölüm

Doğurgan    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kısır

Dokunaklı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevinçli

Dokunmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değmemek, rahat bırakmak, uzak durmak

Dolaylı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğrudan

 

 

Doldurmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boşaltmak

Dolu    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boş

Dondurmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eritmek

Dönmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erimek

Donuk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   parlak

Doruk    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dip

Dost    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düşman

Doyamamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bıkmak

Doygun    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aç

Doymak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   acıkmak

Doymaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tok gözlü

Doyum     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doymazlık, aç gözlülük

Dönek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kararlı, güvenilir

 

 

Dönüş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gidiş

Dövmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevmek

Dövüş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barış

Dul     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evli

Durağan    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketli

Durgun     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketli, dalgalı

Durgunluk    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   galeyan, faaliyet

Durmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gitmek

Duru    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bulanık

Duygulu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hissiz, hassas

Düğüm    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözüm

Düğümlemek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözmek

 

 

Dünya   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ahiret

Dünyevi    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uhrevi

Dürüst    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hileci

Düş    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

Düşey    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay

Düşkünlük    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ilgisizlik

Düşman    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dost

Düşmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kalkmak

Düşsel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

Düz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ters

Düzeltmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bozmak

 

 

Düzenbaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğru, dürüst

Düzenli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağınık

Düzensiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   muntazam

Düzensizlik    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asayiş, çekidüzen

Düzgün    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağınık

Düzlük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   engebe

Düzmece    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder