İPUÇLARIM

D Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

  • 16 Mayıs 2022
  • 202 kez görüntülendi.
D Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimelerin Listesi

D Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Dağdağa    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sessizlik, sakinlik

Dağılmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplanmak

Dağınık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün

Dağıtıcı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplayıcı

Dağıtmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplamak, derlemek

Dahil    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hariç

Dahili    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   harici

 

 

Daim    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fani, bazen

Daimi    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçici

Dalgalı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   durgun, sakin

Dalgı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanıklık

Dalgın    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dikkatli

Dalgınlık    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dikkatli olmak

Damat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gelin

Damıtık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karışık, bulanık

 

 

Dar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geniş

Daralamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genişlemek

Dargın    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Darılmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışmak

Darlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bolluk,  varlık

Darmadağın    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   derli toplu

Dayanıklı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    çürük

Değerbilir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kadir bilmez

 

 

Değerli    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıymetsiz, adi

Değişik    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alışılmış

Değişken    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sabit

Değmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dokunmamak

Deli    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıllı

Delidolu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düşünceli, ölçülü

Deliksiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aralıklı

Delirmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıllanmak

Delişmen    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ağırbaşlı, terbiyeli

Denge     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   muvazenesizlik

 

 

Deniz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kara

Densiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   terbiyeli, saygılı

Derin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sığ

Derlemek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağıtmak

Derli toplu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   darmadağın

Derman    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dert

Dermansız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçlü, dinç, zinde

Dert     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   derman

Dertli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevinçli, sağlıklı

Destek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   engel

 

 

Desteklemek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kösteklemek, baltalamak

Deşmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapamak, örtmek

Devamlı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zaman zaman, kesintili

Devretmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   durağan olmak

Dezavantaj    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   avantaj

Dış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iç

Dışarı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   içeri

Dik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay

Dik başlı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uysal

Dikey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay

 

 

Dikine     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay olarak

Dikit     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sarkıt

Dikkafalı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçimli

Dikkatli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   savruk, dalgın

Dilbaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suskun, sessiz

Dilber    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çirkin

Dinamik    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketsiz, sabit

Dinç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitkin, bitap, halsiz

Dingin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketli

Dinlenmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yorulmak, çalışmak

 

 

Dinmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sürmek

Dip     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş, en üst

Dirayetli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetenekli, becerikli

Direnmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boyun eğmek

Diri     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölü

Dirlik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   huzursuzluk, geçimsizlik

Disiplin     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzensizlik

Dişi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erkek

Dişil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eril

Dişli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçlü, koruyucusuz

 

 

 

Doğal     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yapay

Doğmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   batmak

Doğru      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eğri

Doğrudan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dolaylı

Doğrulamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalanlamak

Doğrulmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    eğilmek

Doğu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   batı

Doğum    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölüm

Doğurgan    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kısır

Dokunaklı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevinçli

Dokunmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değmemek, rahat bırakmak, uzak durmak

Dolaylı    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğrudan

 

 

Doldurmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boşaltmak

Dolu    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boş

Dondurmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eritmek

Dönmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erimek

Donuk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   parlak

Doruk    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dip

Dost    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düşman

Doyamamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bıkmak

Doygun    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aç

Doymak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   acıkmak

Doymaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tok gözlü

Doyum     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doymazlık, aç gözlülük

Dönek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kararlı, güvenilir

 

 

Dönüş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gidiş

Dövmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevmek

Dövüş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barış

Dul     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evli

Durağan    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketli

Durgun     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hareketli, dalgalı

Durgunluk    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   galeyan, faaliyet

Durmak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gitmek

Duru    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bulanık

Duygulu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hissiz, hassas

Düğüm    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözüm

Düğümlemek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözmek

 

 

Dünya   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ahiret

Dünyevi    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uhrevi

Dürüst    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hileci

Düş    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

Düşey    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatay

Düşkünlük    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ilgisizlik

Düşman    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dost

Düşmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kalkmak

Düşsel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

Düz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ters

Düzeltmek    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bozmak

 

 

Düzenbaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğru, dürüst

Düzenli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağınık

Düzensiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   muntazam

Düzensizlik    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asayiş, çekidüzen

Düzgün    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dağınık

Düzlük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   engebe

Düzmece    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.