A Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

  • 11 Mayıs 2022
  • 301 kez görüntülendi.
A Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimelerin Listesi

A Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Abartmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçültmek

Abes   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlamlı, mantıklı

Abus      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güleç

Acar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçsüz

Acayip      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   normal, doğal

Acele      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş

Aceleci      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyuşuk, yavaş, sabırlı

Acemi       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   usta

 

 

Acı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tatlı

Acıklı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşeli

Acıkmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doymak

Acımasız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   merhametli

Acıtmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hoşnut etmek

Acil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş

Aciz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçlü, becerikli

Aç      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tok

Açık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapalı

Açıkça      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizlice

 

 

Açıkgöz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saf, ahmak, aptal

Açıklamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizlemek

Açılış      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapanış

Açlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tokluk

Açma      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapama

Açmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapatmak

Adalet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zulüm

Adamakıllı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gelişigüzel, kötü

Adamcıl     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vahşi, yabani

Adavet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kardeşlik, dostluk

Adi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değerli, kaliteli

Adil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zalim

Adilane      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   adaletsizce, haksızca

 

 

 

Af      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cezalandırma

Afacan      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uslu

Aferin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kızmak, azar

Affetmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cezalandırmak

Afiyet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hastalık

Ağaçlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çorak

Ağarmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kararmak

Ağdalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalın

Ağır      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hafif

Ağırbaşlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hafifmeşrep

Ağırlaşmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyileşme, düzelmek, şımarmak

Ağırlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hafiflik

 

 

 

Ağızsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   konuşkan

Ağla      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gül

Ağlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gülmek

Ağyar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dostlar

Ahbap      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düşman

Ahenk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyumsuzluk

Aheste      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çabuk, hızlı

Ahir      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evvel, önce

Ahiret      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dünya

Ahlaksız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iffetli

 

 

Ahmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zeki, kurnaz

Ahşap      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kâgir

Ak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kara

Akabinde      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilkin, önce, baştan

Akıbet      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evveliyat

Akıcı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutuk, katı

Akılcı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıldışı

Akıllanmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   delirmek

Akıllı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   deli

Akılsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zeki, açıkgöz

Akıntı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   durgunluk, düzlük

Aklamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suçlamak, kararmak

Akraba      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancı, el

 

 

Aksak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağlam, düzgün, elverişli

Aksi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uysal

Akşam      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sabah

Aktif      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   pasif

Al   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ver

Âlâ   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kötü, çok kötü, pek kötü

Alabildiğine   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asgari, en az

Alacak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   borç

Alacaklı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   borçlu

Alafranga   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alaturka

 

 

 

Alâkalanmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   lakayt kalmak, nefret etmek

Alâkasız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgili

Alaturka   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alafranga

Alâyiş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alçak gönüllülük, tevazu

Alaylı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mektepli

Albeni   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iticilik, hantallık, donukluk

Alçak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yüksek

Alçak gönüllü  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kibirli

Alçalmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yükselmek

Aldanmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aldatmak

Aldırışsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgili, alakalı

Alelacele   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ağır ağır, aheste

Alelade   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fevkalade

Aleni  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli

Alevlenmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sönmek, sakin olmak, sakinleşmek

 

 

Aleyh   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   leh

Aleyhtar   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taraftar

Alıcı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   satıcı

Alık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kurnaz, açıkgöz

Alıkoymak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   serbest bırakma

Alımlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevimsiz, cazibesiz, antipatik

Alıngan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   duygusuz, hissiz

Alış   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   satış

Alışılmış  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değişik

Alışmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancılaşmak, soğumak

 

 

Alışmamak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   benimsemek

Alicenap   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bencil, kötü, gaddar

Âlim   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilgisiz, cahil

Almak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vermek

Alt   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üst

Amade   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hazırlıksız

Amatör   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   profesyonel

Ameli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nazari

Amir   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ast

Anaerkil  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ataerkil

 

 

Analı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   öksüz

Analiz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sentez

Ani   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yavaş yavaş, ağır ağır

Anlamdaş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zıt anlamlı, karşıt

Anlamlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   manasız, anlamsız, boş, abes

Anlamsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   manalı, anlamlı

Anlaşmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşmazlık, bozuşmak

Anlaşmazlık  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşma, barışma, uyuşma

Anlayışlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlayışsız, düşünceli, zeki

Anormal  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   normal

Anot   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   katot

Antik  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yeni

Antipati   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sempati

Antipatik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sempatik, sevimli

Apaçık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli

 

 

Aptal  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   akıllı

Aptallık  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zekilik, akıllılık

Ara sıra   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sık sık

Ara bozanlık    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ara buluculuk

Aralamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapamak, sıklaştırmak

Aralıklarla   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mütemadiyen

Aralıklı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sık

Ardıl   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   öncül

Arı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kirli

Arınma   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suçlanma, kirlenme

Arınmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kirlenmek

Arızalı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağlam

Arif  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilgisiz

Arka   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ön

Arkalı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   koruyucusuz

 

 

Arkaüstü   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yüzüstü

Arsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   utangaç

Art   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ön

Artçı  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   öncü

Artı  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksi

Artımlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksilen

Artırım   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   müsfirlik, israf

Arz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   talep

Asabi   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sakin, uslu

Asalet   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vekillik

Asaleten   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vekaleten

Asayiş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzensizlik

 

 

Asgari   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   azami

Asıl   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kopya

Asılsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerçek

Asil   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  soysuz

Askeri   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivil

Asla   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   daima

Asri   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eski usul

Ast   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üst

Aşağı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yukarı

Aşağılamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yüceltmek, gururlanmak

Aşağılık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   değerli

Aşırı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölçülü

Aşırılık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ölçülülük

 

 

Aşikâr   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli

Aşikâre   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saklayarak, gizlice

Aşina   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancı

Aşk  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nefret

Ataerkil   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anaerkil

Atak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekingen

Ateş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   su

Ateşlenmek  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   söndürmek

Atıl   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hamarat, çalışkan

Atılgan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekingen

Atılmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekilmek

Ati   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mazi, geçmiş

Atik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hantal, uyuşuk

 

 

Avanak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cingöz

Avantaj   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dezavantaj

Avutmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üzmek

Ayak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş

Ayak ucu  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baş ucu

Aydın  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerici

Aydınlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karanlık

Ayık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   baygın

Ayıklamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karıştırmak

Ayıp   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kusursuzluk, suçsuzluk

Ayırmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   birleştirmek

Aykırı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uygun, düz

Aylaklık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çalışkanlık

 

 

Aymaz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanık

Aynı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   farklı

Ayrı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitişik

Ayrıca   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplu, birlikte

Ayrılık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   beraberlik, toplu, birlikte, kavuşma

Ayrılmak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kavuşmak

Ayrımlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrımsız, tamam, bütün

Ayrışmak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   katılmak, katışmak

Az  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çok

Azade  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutsak, esir

Azalmak  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çoğalmak

Azamet   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçüklük

 

 

Azami   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asgari

Azap   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe

Azarlamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevmek, okşamak

Azgın   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sakin, durgun, uslu

Azıcık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çok

Azınlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çoğunluk

Azil  Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taltif

Azlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çokluk, çoğunluk

Azman   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ufak tefek

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder