B Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

  • 12 Mayıs 2022
  • 234 kez görüntülendi.
B Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimelerin Listesi

B Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Babacan    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevimsiz

Babayiğit      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   namert

Bacaksız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzun boylu

Bağdaşmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşmazlık, uyuşmazlık

Bağımlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   özgür

Bağımsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güdümlü

Bağımsızlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutsaklık

 

Bağışlamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cezalandırmak

Bağlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözmek

Bağlaşmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılmak

Bağlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başıboş

Bağnaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilerici, çağdaş, aydın

Bahadır      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   korkak

Bahtiyar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mutsuz

 

Bakımlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   harap

Baki      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fani, ölümlü

Balaban     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bücür

Baliğ      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toy

Baltalamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kolaylaştırmak

Bambaşka      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   benzeyen, andıran

Barbar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   medeni

Barınmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açıkta kalma

Barış      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   savaş

Barışçı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kavgacı, kavga sever

Barışık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dargın

Barışmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küsmek

 

 

Barıştırmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ara bozmak, küstürmek

Bariz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli, saklı, belirsiz, müphem

Basık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivri, kabarık, yüksek

Basit      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   birleşik

Baş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayak

Başarı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başarısızlık

Başarısızlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başarı

Başıboş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kayıtlı, tabi, bağlı

 

 

Başlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitirmek

Başlangıç      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitiş

Başlayış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitiriş, bitiş

Başsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   önderli, liderli

Batak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kalkınmış

Batı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğu

Batık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkmış

Batıl     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğru, hakiki

Batma      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkma, ilerleme

Batmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkmak

 

 

Battal      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zarif, kibar

Bay      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bayan

Bayağı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bayar

Bayan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bay

Bayar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bayağı

Bayat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taze

Baygın      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayık

Bayılmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayılmak

Bayıltmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayıltmak, kendine getirmek

Bayındır      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yıkık, viran, harabe

 

 

Becerikli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hünersiz, beceriksiz

Bed      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güzel, iyi

Bedava     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ücretli

Bedbaht      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   talihli, mutlu

Bedbin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyimser

Beddua      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dua

Bedelli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karşılıksız

Bedelsiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   paralı, ücretli

Beden      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ruh

Bedbah      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi kalpli

 

 

Beğeni      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zevksizlik

Beka      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçicilik, ölümlülük, fanilik

Bekâr     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evli

Beklemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ummamak

Beklenir      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   olamaz

Bekri      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aylık

Bela      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dirlik, gönenç, mutluluk, neşe

Beleş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   pahalı

Belgili      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belgisiz, ünsüz, belirsiz, silik

Belgin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapalı, namsız

Belgisiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belli

Belirgin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli, saklı

 

 

Belirlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belgisiz kılmak, sınırsız bırakmak

Belirlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gözükmemek, kaybolmak

Bellemek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   unutmak, öğrenmek

Belli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   meçhul

Bembeyaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   simsiyah

Bencil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fedakar

Bengi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fani, geçici

Benzer      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   farklı

 

 

Benzerlik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eşsizlik, teklik

Beraber     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrı

Beraberlik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tek tek olma, ayrı ayrı olma

Berbat      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi, temiz, güzel

Bereket      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıtlık, azlık

Bereketli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   az, kıt, verimsiz

Bereli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çiziksiz, beresiz

Beri      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karşı

Beriki     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzaktaki, karşıdaki

Berk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çürük, yumuşak

Berrak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bulanık

Besili     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zayıflatılmış, sıskalaştırılmış

 

 

Beşeri      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hayvani, hayvansal

Beter      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çok iyi, ala

Bey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hanım

Beyan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizleme, saklı tutma

Beyaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   siyah

Beyazlamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karalamak, kirletmek

Bezgin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   istekli

Bıkmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doyamamak

 

 

Bırakmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutmak, alıkoymak, yakalamak

Biçare      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mutlu, talihli, mesut

Biçim      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ekim

Biçimsiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güzel, yakışıklı, alımlı

Bigâne      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgili, alakalı

Bigünah      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   günahkar

Bihaber      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   haberli

Bihuzur      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   huzurlu

Bilahare      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   önce

Bildik       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancı

Bildirmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizlemek, saklamak

Bile bile      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilmeyerek

 

 

Bilemek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   köreltmek

Bileşik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalın, basit

Bileşim      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözelti

Bileşmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrışmak

Bilge      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cahil

Bilgisiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   arif

Bilhassa      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   en az, sonda, her şeyden sonra

Bilim dışı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilimsel

Bilimsel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilim dışı

Bilinç dışı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilinçli, şuurlu olarak

 

 

Bilinçaltı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   şuurüstü, üst bilinç

Bilinçli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   şuursuz, bilinçsiz

Bilindik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilinmeyen, meçhul

Bilinen      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   meçhul

Bilinmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   meçhul olmak, bellisiz olmak

Bilinmez      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilinir, malum, belli, ortada

Bilir      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlamaz

Bilmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yanılmak

Binici      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   inici

Biniş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iniş

Binmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   inmek

Bir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrı

Birey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplum

 

 

Bireysel      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kamusal

Birikmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksilmek

Biriktirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   harcamak

Birinci     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sonuncu

Birleşik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   basit

Birleşme      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılık, ayrılma

Birleştirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayırmak

Birlikte     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrı olarak, tek olarak

Birliktelik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılık

Bitap      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dinç, kuvvetli

Bitaraf      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taraflı, yanlı

Bitek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   verimsiz, çorak

Bitevi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   süreksiz, aralıksız

Bitim      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başlama, başlangıç

Bitimli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sonsuz, neticesiz

 

 

Bitirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başlamak

Bitiş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başlangıç

Bitişik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ayrı

Bitkin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   diri, canlı

Bitkinlik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   canlılık, dirilik

Bivefa      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vefalı

Bodur      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzun boylu

Boğazlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iştahsız

Boğucu      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferah

Bol      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıt

Bollanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   azalmak, kıtlaşmak

Bolluk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıtlık

 

 

Bomboş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hıncahınç

Bonkör      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cimri

Borç      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alacak

Borçlu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alacaklı

Boş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dolu

Boşanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evlenmek

Boşboğaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ağzı sıkı

Boşlamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgilenmek

 

 

Boşluk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doluluk

Boy      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   en

Boyalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boyasız, renksiz

Boylam     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   enlem

Boylu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tıknaz, bodur

Boynu bükük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşeli, mutlu

Boysuz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boylu, endamlı

Boyun eğmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   direnmek

Boyuna      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   enine, enlemesine

Boyunduruk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   serbestlik

 

 

Bozgun      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zafer

Bozmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yapmak

Bozuk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağlam

Bozuşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   araları düzelmek, iyileşmek

Böke      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   korkak

Bölgesel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genel, umumi

Bölme      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çarpma

Bölmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplamak, birleştirmek

Bölümlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bir araya toplamak

Bön     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanık

Bönlük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanıklık, zekilik

Buçuk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tam

Buçuklu      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tam

 

 

Budala      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zeki

Buhran     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferahlık

Bulanık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   duru

Bulmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kaybetmek

Bulûğ      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toyluk, çocukluk

Bulunmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yitmek, kaybolmak

Bulutlu      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güneşli, açık

Bun     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevinç, sevinme

Bunak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aklı başında

Bunalım      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferahlık, rahatlık

Bunalmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferahlamak, rahatlamak

Buruk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gücenmemiş, tatlı

 

 

Buruş buruş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün, ütülü, gergin

Buyruk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   rica, istirham

Buyurmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   emir almak, rica etmek

Buzlanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ısınmak

Bücür      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   balaban

Bükmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açma, düzeltmek

Büsbütün     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yarı yarıya, yarım

Bütün      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksik, parçalı

 

 

Bütünlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   parçalamak, bölmek, ayırmak

Büyük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçük

Büyüklük      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçüklük, ufaklık

Büyültmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçültmek, ufaltmak

Büzüşme     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genleşme

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder