İPUÇLARIM

B Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimelerin Listesi

  • 12 Mayıs 2022
  • 172 kez görüntülendi.
B Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimelerin Listesi

B Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Babacan    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevimsiz

Babayiğit      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   namert

Bacaksız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzun boylu

Bağdaşmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlaşmazlık, uyuşmazlık

Bağımlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   özgür

Bağımsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güdümlü

Bağımsızlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutsaklık

 

Bağışlamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cezalandırmak

Bağlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözmek

Bağlaşmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılmak

Bağlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başıboş

Bağnaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilerici, çağdaş, aydın

Bahadır      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   korkak

Bahtiyar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mutsuz

 

Bakımlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   harap

Baki      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fani, ölümlü

Balaban     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bücür

Baliğ      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toy

Baltalamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kolaylaştırmak

Bambaşka      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   benzeyen, andıran

Barbar      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   medeni

Barınmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açıkta kalma

Barış      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   savaş

Barışçı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kavgacı, kavga sever

Barışık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dargın

Barışmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küsmek

 

 

Barıştırmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ara bozmak, küstürmek

Bariz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli, saklı, belirsiz, müphem

Basık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivri, kabarık, yüksek

Basit      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   birleşik

Baş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayak

Başarı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başarısızlık

Başarısızlık      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başarı

Başıboş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kayıtlı, tabi, bağlı

 

 

Başlamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitirmek

Başlangıç      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitiş

Başlayış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bitiriş, bitiş

Başsız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   önderli, liderli

Batak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kalkınmış

Batı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğu

Batık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkmış

Batıl     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doğru, hakiki

Batma      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkma, ilerleme

Batmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çıkmak

 

 

Battal      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zarif, kibar

Bay      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bayan

Bayağı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bayar

Bayan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bay

Bayar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bayağı

Bayat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taze

Baygın      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayık

Bayılmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayılmak

Bayıltmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayıltmak, kendine getirmek

Bayındır      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yıkık, viran, harabe

 

 

Becerikli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hünersiz, beceriksiz

Bed      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güzel, iyi

Bedava     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ücretli

Bedbaht      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   talihli, mutlu

Bedbin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyimser

Beddua      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dua

Bedelli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karşılıksız

Bedelsiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   paralı, ücretli

Beden      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ruh

Bedbah      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi kalpli

 

 

Beğeni      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zevksizlik

Beka      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçicilik, ölümlülük, fanilik

Bekâr     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evli

Beklemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ummamak

Beklenir      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   olamaz

Bekri      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aylık

Bela      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dirlik, gönenç, mutluluk, neşe

Beleş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   pahalı

Belgili      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belgisiz, ünsüz, belirsiz, silik

Belgin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kapalı, namsız

Belgisiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belli

Belirgin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizli, saklı

 

 

Belirlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belgisiz kılmak, sınırsız bırakmak

Belirlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gözükmemek, kaybolmak

Bellemek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   unutmak, öğrenmek

Belli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   meçhul

Bembeyaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   simsiyah

Bencil      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fedakar

Bengi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   fani, geçici

Benzer      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   farklı

 

 

Benzerlik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eşsizlik, teklik

Beraber     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrı

Beraberlik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tek tek olma, ayrı ayrı olma

Berbat      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi, temiz, güzel

Bereket      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıtlık, azlık

Bereketli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   az, kıt, verimsiz

Bereli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çiziksiz, beresiz

Beri      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karşı

Beriki     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzaktaki, karşıdaki

Berk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çürük, yumuşak

Berrak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bulanık

Besili     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zayıflatılmış, sıskalaştırılmış

 

 

Beşeri      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hayvani, hayvansal

Beter      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çok iyi, ala

Bey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hanım

Beyan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizleme, saklı tutma

Beyaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   siyah

Beyazlamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   karalamak, kirletmek

Bezgin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   istekli

Bıkmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doyamamak

 

 

Bırakmak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tutmak, alıkoymak, yakalamak

Biçare      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   mutlu, talihli, mesut

Biçim      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ekim

Biçimsiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güzel, yakışıklı, alımlı

Bigâne      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgili, alakalı

Bigünah      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   günahkar

Bihaber      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   haberli

Bihuzur      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   huzurlu

Bilahare      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   önce

Bildik       Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yabancı

Bildirmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gizlemek, saklamak

Bile bile      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilmeyerek

 

 

Bilemek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   köreltmek

Bileşik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yalın, basit

Bileşim      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çözelti

Bileşmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrışmak

Bilge      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cahil

Bilgisiz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   arif

Bilhassa      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   en az, sonda, her şeyden sonra

Bilim dışı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilimsel

Bilimsel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilim dışı

Bilinç dışı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilinçli, şuurlu olarak

 

 

Bilinçaltı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   şuurüstü, üst bilinç

Bilinçli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   şuursuz, bilinçsiz

Bilindik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilinmeyen, meçhul

Bilinen      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   meçhul

Bilinmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   meçhul olmak, bellisiz olmak

Bilinmez      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilinir, malum, belli, ortada

Bilir      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   anlamaz

Bilmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yanılmak

Binici      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   inici

Biniş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iniş

Binmek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   inmek

Bir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrı

Birey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplum

 

 

Bireysel      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kamusal

Birikmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksilmek

Biriktirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   harcamak

Birinci     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sonuncu

Birleşik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   basit

Birleşme      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılık, ayrılma

Birleştirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayırmak

Birlikte     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrı olarak, tek olarak

Birliktelik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılık

Bitap      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dinç, kuvvetli

Bitaraf      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   taraflı, yanlı

Bitek      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   verimsiz, çorak

Bitevi      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   süreksiz, aralıksız

Bitim      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başlama, başlangıç

Bitimli      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sonsuz, neticesiz

 

 

Bitirmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başlamak

Bitiş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   başlangıç

Bitişik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    ayrı

Bitkin      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   diri, canlı

Bitkinlik      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   canlılık, dirilik

Bivefa      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   vefalı

Bodur      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzun boylu

Boğazlı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iştahsız

Boğucu      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferah

Bol      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıt

Bollanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   azalmak, kıtlaşmak

Bolluk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kıtlık

 

 

Bomboş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   hıncahınç

Bonkör      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cimri

Borç      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alacak

Borçlu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alacaklı

Boş      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dolu

Boşanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   evlenmek

Boşboğaz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ağzı sıkı

Boşlamak      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ilgilenmek

 

 

Boşluk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   doluluk

Boy      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   en

Boyalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boyasız, renksiz

Boylam     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   enlem

Boylu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tıknaz, bodur

Boynu bükük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşeli, mutlu

Boysuz      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   boylu, endamlı

Boyun eğmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   direnmek

Boyuna      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   enine, enlemesine

Boyunduruk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   serbestlik

 

 

Bozgun      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zafer

Bozmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yapmak

Bozuk      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağlam

Bozuşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   araları düzelmek, iyileşmek

Böke      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   korkak

Bölgesel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genel, umumi

Bölme      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çarpma

Bölmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplamak, birleştirmek

Bölümlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bir araya toplamak

Bön     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanık

Bönlük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uyanıklık, zekilik

Buçuk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tam

Buçuklu      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tam

 

 

Budala      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zeki

Buhran     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferahlık

Bulanık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   duru

Bulmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kaybetmek

Bulûğ      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toyluk, çocukluk

Bulunmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yitmek, kaybolmak

Bulutlu      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güneşli, açık

Bun     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sevinç, sevinme

Bunak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aklı başında

Bunalım      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferahlık, rahatlık

Bunalmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ferahlamak, rahatlamak

Buruk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gücenmemiş, tatlı

 

 

Buruş buruş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün, ütülü, gergin

Buyruk     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   rica, istirham

Buyurmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   emir almak, rica etmek

Buzlanmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ısınmak

Bücür      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   balaban

Bükmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açma, düzeltmek

Büsbütün     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yarı yarıya, yarım

Bütün      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   eksik, parçalı

 

 

Bütünlemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   parçalamak, bölmek, ayırmak

Büyük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçük

Büyüklük      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçüklük, ufaklık

Büyültmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçültmek, ufaltmak

Büzüşme     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   genleşme

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.