İPUÇLARIM

S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

  • 26 Mayıs 2022
  • 155 kez görüntülendi.
S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Saadet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mut, mutluluk

Saba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esinti

Sabah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gündüz

Sabahçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gündüzcü

Sabık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçen, eski, önceki

Sabıka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suç

 

 

Sabır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahammül, dayanık, katlanma

Sabırlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayançlı, çıdamlı

Sabırsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayançsız, çıdamsız, ivecen

Sabi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çoluk

Sabit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durağan, durgun, kesin

Sabotaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baltalama

Sabretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanmak, katlanmak

Sabun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çöven

Saçma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yersiz, boş

Saçula   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kip

 

 

Sada   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses

Sadaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardım

Sadakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlılık, doğruluk

Sadakatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:      sadık

Sadaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başbakanlık

Sade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalın

Sadece   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalnız, ancak

Sadeleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalınlaşmak

Sadeleştirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalınlaştırmak

Sadelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalınlık

Sadık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlı, doğru

 

 

Sadme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çarpışma

Sadrazam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     başbakan

Saf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arı, katışıksız, bön, budala

Safahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evreler

Saffet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arılık, temizlik

Safha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evre

Safi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katıksız, net, sadece

Safkan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıkan

Safra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öd

Sagu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağıt

Sağ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esen, katıksız, canlı

 

 

Sağduyu  : Kelimesinin Eş Anlamı:     aklıselim

Sağgörü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basiret

Sağlam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanıklı, eksiksiz, kusursuz, güvenilir

Sağlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedarik, temin

Sağlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıhhat

Sağlık bilgisi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hıfzı sıhha, hijyen

Sağlıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıhhatli

Saha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alan

Sahhaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eski kitapçı, betikçi

 

 

Sahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçek, gerçekten

Sahici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçek

Sahiden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekten

Sahife   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayfa

Sahih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlam, gerçek

Sahil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıyı, kumsal

Sahip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sahip, iye

Sahipli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyeli

Sahiplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyelik

Sahipsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyesiz

Sahra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kır, çöl, ova

 

 

Sahte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzmece

Sahtekar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hileci, düzenci

Saik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itki

Saika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldırım

Sair   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başka, öbür

Saka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sucu

Sakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikkatsiz, sarsak

Sakarca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarsakça

Sakarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarsaklık

Sakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozuk, kusurlu, aksak

Sakatlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sökelmek

Sakınca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahzur

Sakıncalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahzurlu

 

 

Sakınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkmak, çekinmek

Sakınmaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözü pek, pervasız, cesur, yürekli

Sakil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çirkin

Sakin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, sessiz, dingin

Sakince   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usluca

Sakinleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinmek, durulmak, yatışmak

Sakit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     susmuş, sessiz

Saklamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhafaza etmek, örtbas etmek, gizlemek, saklı tutmak

Saklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizli

Salacak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teneşir

Salah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzelme, iyileşme, iyilik

Salahiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetki

Salahiyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetkili

 

 

Salak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aptal

Salamanje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yemek odası

Salatalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hıyar

Saldırgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mütecaviz

Saldırı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hücum

Saldırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hücum  etmek, taaruz etmek, tecavüz etmek

Salgın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulaşıcı, istila

Salık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haber, tavsiye

Salih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarar, elverişli, iyi

 

 

Salim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esen, sağlam

Salimen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esenlikle

Salip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haç

Sallapati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşüncesiz

Salmalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     otlak

Salname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıllık

Saloz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salak

Salpa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gevşek, sarkık

Salt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek, sırf, yalnız

Saltanat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sultanlık, kağanlık, bolluk, şatafatlılık

Saltık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mutlak

 

 

Salyangoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sümüklü böcek

Samankapan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kehribar

Samimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içten

Samimiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içtenlik

Samimiyetle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içtenlikle

Samimiyetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içtensizlik

San   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ün, şöhret, unvan

Sanatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     artist, sanatkar, usta

Sanatkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sanatçı

Sanayi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     endüstri

Sandalye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iskemle

Sanem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burkat, put

Sanı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zan

 

 

 

Sanık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zanlı

Sanırım  : Kelimesinin Eş Anlamı:     galiba

Sanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zannetmek

Sansasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dalgalanma

Sansasyonel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dalgalandırıcı

Sansüalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duyumcu

Sansür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkı denetim

Santimantal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygusal

Santra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     orta yuvarlak

Santrifüj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özekkaç

Sapık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anormal

Sapıtmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delileşmek, saçmalamak

Saplamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     batırmak

Saptamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tespit etmek

Sara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutarık

Sarahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belginlik, belirginlik, açıklık

Sarahaten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıkça

 

 

Sarf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     harcama, dilbilgisi

Sarfiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     harcama(lar), gider(ler)

Sarhoş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içkili, esrik

Sarhoşluk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     esriklik

Sari  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulaşıcı, bulaşka

Sâri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulaşıcı, geçici

Sarih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgin, belirgin, açık

Sarkıntı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sataşmak

Sarmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaplamak, kuşatmak, kucaklamak

Sarmal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     helezoni

Sarman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iri, büyük, sarı tüylü kedi

Sarmaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:   sarılmak, kucaklaşmak

Sarp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dik, sert

Sarraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuyumcu

Sarrafiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:   sarraflık

 

 

 

Saten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atlas

Sathi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüzeysel

Satıcı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayi

Satıcılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayilik

Satıh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüz, yüzey

Satir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yergi

Satirik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yergisel

Satürn   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sekendiz

Sauna   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buğulu yunak

Sav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iddia

Savacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haberci, müjdeci

Savaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cenk, harp, muharebe

Savaşçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muharip, cengaver

Savaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     harp etmek, muharebe etmek, uğraşmak

Savlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iddia etmek

Savmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaştırmak,  defetmek

Savruk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağınık

Savsak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihmalci

Savsaklamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihmal etmek

Savt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses

 

 

Savti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sesli

Savunma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müdafaa

Savunmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müdafaa etmek, korunmak

Savurgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsrif

Savurganlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsriflik

Savurmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaymak, saçmak, israf etmek

Savuşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaşmak

Savuşturmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     geciktirmek, uzaklaştırmak

Say  : Kelimesinin Eş Anlamı:     emek, iş

Saydam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şeffaf

Sayfiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazlık

Saygı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hürmet

Saygı değer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayın, muhterem

 

 

 

Saygın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itibarlı, muteber

Saygınlık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     itibar

Saygısız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hürmetsiz, laubali

Sayha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığlık

Sayı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adet

Sayılamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istatistik, numaralamak

Sayılı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemli, belirli

Sayın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhterem

Saymamazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygısızlık

Sayman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhasebeci, muhasip

Sayrı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hasta

Saz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çalgı, kopuz

Sazende  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sazcı

Scanner   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarayıcı

 

 

 

Seans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oturum

Sebat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     direnme, direşim

Sebep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neden, gerekçe

Sebze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zerzevat, yeşillik

Seccade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     namazlık

Seciye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karakter, özyapı

Seçkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzide

Seçmeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhayyer

Seda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses, ün

Sedalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sesli, ünlü

Sedatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatıştırıcı

Sedimantasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çökelme, tortullaşma

Sedimatolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tortu bilimci

Sedimatoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tortu bilim

Sedimatolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tortu bilimsel

 

 

Sefa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahatlık, eğlence

Sefalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksulluk

Sefaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyükelçilik, elçilik

Sefer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yolculuk, defa, savaş

Seferberlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işbirliği

Seferi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yolcu

Sefil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksul

Sefillik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksulluk

Sefir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyükelçi, elçi

Segmantasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesimleme

Seher   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tansal

Sehim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pay

Sehven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanlışlıkla

Sekans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrım

Seki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     set, taraça, teras

 

 

Sekreter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazman

Sekreterlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazmanlık

Sekreterya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazmanlık

Seksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüm

Sekte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durma, durgu

Sektör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesim

Sektörel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesimsel

Sel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşkın, su

Selam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esenleme

Selamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esenlik

Selametlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğurlamak

Sele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sepet

Selef  : Kelimesinin Eş Anlamı:     öncel

 

 

Self servis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seçal

Selim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dürüst, doğru, kusursuz

Sem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zehir

Sema   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gökyüzü, gök

Semantik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlam bilgisi, anlamsal

Semaver   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynavuk

Semavi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göksel

Sembol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     simge

Sembolik  : Kelimesinin Eş Anlamı:  simgesel

Sembolizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     simgecilik

Semen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     semizlik

Semere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meyve, verim, yarar, sonuç

Semih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cömert

Sempati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimlilik, cana yakınlık, sıcaklık

Sempatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cana yakın, sevimli, sıcak

Sempatizan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygudaş, yandaş

Sempozyum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgi şöleni

 

 

 

Semptom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirti

Semt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölge, yöre

Sendrom  : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgi, sıkıntı

Sene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıl

Senelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıllık

Senet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgit

Seng   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taş

Senkron   : Kelimesinin Eş Anlamı:   eşan

Senkronik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşanlı

Senkronizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:       eşleme

Senkronize   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşanlı

Senkronizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşanlılık

Sentaks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözdizimi

Sentaktik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözdizimsel

Sentetik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşik

 

 

 

Sentez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşim

Septik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkucu

Septisizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkuculuk

Ser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baş

Seramik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kilişi

Serap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalgın, ılgım

Serbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkusuz

Serbest   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgür, bağımsız, pinek

Serbestlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımsızlık

Serdar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkomutan

Serdengeçti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fedai

Seremoni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tören

Sergerde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elebaşı

Sergilemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teşhir etmek

Sergüzeşt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serüven, macera

 

 

Serhat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınır boyu

Seri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atik, dizi

Serili  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yayılmış, serilmiş

Serilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzanmak, yayılmak

Serin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     az soğuk

Serinkanlı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     soğukkanlı

Serinkanlılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soğukkanlılık

Serkeşlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafa tutma

Sermaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anamal, kapital

Serpilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişip büyümek

Serpuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başlık

Sersem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sangı

Sersemlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sangılamak

Sersemleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aptallaşmak

Sersemlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sangılık

Serseri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     avare, hayta

Serserilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haytalık

Sert   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katı

Sertifika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belge

 

 

Serüven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     macera

Serüvenci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     maceraperest

Server   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunucu

Servet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zenginlik, varlık

Servis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hizmet

Ses   : Kelimesinin Eş Anlamı:     selen, seda

Seslenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hitap

Sesli uyumu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü uyumu

Sessiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünsüz

Sesteş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eş sesli

Sevda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgi

Sevecen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şefkatli, müşfik

Sevecenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şefkat

Sevgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşk, sevda

 

 

 

Sevgili   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aziz, canan, yar

Sevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşk

Sevimli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şirin

Sevimsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antipatik

Sevinç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mutluluk

Sevinçli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşeli

Seviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzey

Seviyeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeyli

Seviyesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeysiz, bayağı

Seviyesizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeysizlik

Sevk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gönderme, güdüm

Sevkiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gönderim

Seyahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezi

Seyahatname  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezilik

Seyir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürüyüş, gidiş izleme

Seyirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleyici

Seyirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görümlük

Seyran  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezinme

Seyrek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aralıklı

Seyretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemek

 

 

Seyrüsefer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gidişgeliş

Seyyah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezgin

Seyyar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezer, gezici

Seyyare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezegen

Sezdirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hissettirmek

Sezi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sezgi

Sezon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevsim, dönem

Show   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteri

Showroom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sergi evi

Sıbyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çocuk

Sıcakkanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimli, cana yakın

Sıcaklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hararet

Sıçan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fare

 

 

 

Sıfat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önad, san

Sıfat- fiil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaç

Sığınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iltica etmek

Sıhhat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlık

Sıhhatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıklı, doğru

Sıhhatsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıksız, kuşkulu

Sıhhıyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkçı

Sıhhi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıksal, sağlıklı

Sıhhi tesisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     su döşemi

Sıkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dar, cimri

Sıkıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iç sıkan

Sıkılgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     utangaç

Sıkıntı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasvet, müşakkat

Sıklet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırlık, yük, sıkıntı

Sıla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gurbet

Sınamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecrübe etmek, muayene etmek

Sınav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imtihan

Sıngın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkmuş, sinmiş, çekingen, üzgün

Sınıf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derslik, dershane

 

 

 

Sınıflamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölümlemek

Sır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     giz

Sıra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizi

Sıradan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alelade

Sırf   : Kelimesinin Eş Anlamı:   yalnız, salt, tamamıyla, büsbütün

Sırılsıklam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyice, adamakıllı, çok ıslak

Sıska   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cılız

Sıvı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mayi, likit

Sıvışmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaçmak

Sızı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağrı

Sızlanma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakınma, şikayet

Sibernetik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güdümbilim

Sicilli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sabıkalı

Siftinmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyalanmak

Siga   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kip

Sihir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyü

Sihirbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyücü

Sihirbazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyücülük

Sihirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyülü

Silah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusat

 

 

Silahçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusatçı

Silahlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusatlanmak

Silahşor    : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşçı

Silik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sönük, cansız, ruhsuz

Silindir   : Kelimesinin Eş Anlamı:      kubur

Silsile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıra, soy sop

Siluet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karaltı

Sim    : Kelimesinin Eş Anlamı:     gümüş

Sima   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çehre, bet

Simge   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sembol, timsal

Simsar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     komisyoncu, aracı

Simsarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aracılık

Simsiyah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapkara

Simültan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilmaç

Simültanör   : Kelimesinin Eş Anlamı:   dilmaç

 

 

 

Sin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabir, yaş

Sinagog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     havra

Sindirim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hazım

Sine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göğüs, bağır

Sinerji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevdeşlik

Singin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkılgan

Sini   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepsi

Sinik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinmiş, pusmuş

Sinir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asabiyet

Sinirbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nevroloji

Sinirlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kızmak

Sinirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asabi, huysuz

Sinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabristan

Sinonim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamdaş

Sinyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işaret

 

 

Sipariş  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısmarlama

Siper   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korunak, dulda

Sirayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçme, bulaşma

Siret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaradılış, yaşam öyküsü

Siriderya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Seyhun

Sirkülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolaşım

Sirküler   : Kelimesinin Eş Anlamı:     genelge

Sirrus  : Kelimesinin Eş Anlamı:     saçak bulut

Sisli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sislenmiş, bulanık

Sismik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depremsel

Sismograf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depremölçer

Sismolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deprembilimci

Sismoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deprembilim

Sismolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deprem bilimsel

Sismometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depremölçer

Sistem  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizge, düzen, ayar, yöntem

Sistematik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizgesel, düzenlice

Sistemli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli, dizgeli

Sistik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     siytoru

Sitabilizatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeleyici

 

 

Sitadiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklık ölçer

Sitare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldız

Sitem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkışma, gücenme

Sitoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözebilim

Sittinsene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     altmış yıl,  yıllar yılı

Sivrilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükselmek

Siyah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kara

Siyahımsı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karamsı

Siyahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zenci

Siyahlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karalık

Siyasal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     politik, siyasi

 

 

Siyaset   : Kelimesinin Eş Anlamı:     politika

Skeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyuncuk

Ski   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayak

Skor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durum, sonuç, sayı

Skrayper   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazaç

Slogan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uran, savsöz

Snop   : Kelimesinin Eş Anlamı:     züppe

Sofi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derviş, gizemselci, mutasavvıf

Sofist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgiç

Softa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnaz, yobaz

Softalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnazlık

Software   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazılım

Soğukkanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakin, serinkanlı

Soğukluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dargınlık, meşrubat

Sohbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söyleşi

Soluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nefes

Solonum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teneffüs

Solüsyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çözelti

 

 

 

Somurtkan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     abus

Somurtmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     surat asmak

Son   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nihayet

Sonbahar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güz

Sonrasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebedi

Sonsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebedi

Sonsuza dek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebediyen

Sonsuzluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebediyet

Sonuç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     netice

Sonuçlandırma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neticelendirme

Sopa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değnek

Soru   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sual

Sorumlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesul

Sorumluluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesuliyet

Sorun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesele

Soruşturma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahkikat, anket

Sos  : Kelimesinin Eş Anlamı:     salça

 

 

 

Sosyal    : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumsal

Sosyalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumcu

Sosyalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumculuk

Sosyete   : Kelimesinin Eş Anlamı:     topluluk

Sosyo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumsal

Sosyolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumbilimci

Sosyoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumbilim

Sosyolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplum bilimsel, toplumsal

Soy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırk

Soya çekimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtım

Soydaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hemcins

Soylu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asil

Soyluluk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     asalet

Soysuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cibilliyetsiz

Soyut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     abstre, mücerret

Sömestr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarıyıl

Sömestri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarıyıl

Sömürü  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istismar

 

 

Sövgü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küfür

Söylence   : Kelimesinin Eş Anlamı:     efsane

Söylenti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rivayet, haber

Söyleşi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sohbet

Söylev   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nutuk

Söz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     laf

Söz açmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bahsetmek

Sözcük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kelime

Sözdizimi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sentaks

Sözgelişi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesela

Sözleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mukavele

Sözlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lügat

Spekülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurgu, vurgun

Spekülatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurgusal, vurgunsal

Spekülatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurgucu, vurguncu

 

 

 

Spesifik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgül

Spesiyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:   özel

Spesiyalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özel yemek

Spiker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşman

Spikerlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşmanlık

Sponsor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destekçi

Sponsorluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destekçilik

Spontane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlık, kendiliğinden

Sportmen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sporcu

Sprey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     püskürteç

Stabilizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeleme

Staj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişim

Stajyer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişimci

Stajyerlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişimcilik

Stalagmit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikit

Standart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçün

Stand-by   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yedek, destek, bekleme

Stand-up   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözçatarlık

Star  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldız, ünlü, meşhur

Start   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkış, çıkım, başlangıç

 

 

 

Statik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, dengesel, durambilim

Statü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüzük, konum

Step   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozkır

Stepne   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yedek teker

Steretching   : Kelimesinin Eş Anlamı:     germe

Steril   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arınık

Sterilizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtma

Sterilize   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtılmış

Sticker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkartma

Stil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçem

Stilist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçemci

Stok   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığım

 

 

 

Stoklamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığımlamak

Stop   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dur

Stopaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinti

Strapless   : Kelimesinin Eş Anlamı:     askısız

Stres   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerginlik

Strüktür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapı

Strüktürel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapısal

Stüasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konum

Su  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ab

Su küre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hidrosfer

Sual   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soru

Subay  : Kelimesinin Eş Anlamı:     zabit

Suç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabahat, cürüm

Suçlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itham

Suçlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabahatli

Suçsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     günahsız

Sudan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemsiz, saçma

Sude   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürmüş, sürülmüş

 

 

Suflör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fısıltıcı

Sulh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     barış

Sulta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetke

Sultanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     padişahlık

Sumsuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yumruk

Suni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapay

Sunilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapaylık

Sunucu  : Kelimesinin Eş Anlamı:     takdimci

Sunuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    işi sunmak, ön

Supleman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ek

Suples   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esneklik

Sur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     engel, duvar

Sûr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boru

Surat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüz

Suratsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     somurtkan, aksi, çirkin

Suret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görünüş, kopya, betim, kılık

Suskun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ketum

Susma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sükut

Susmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sükut etmek

 

 

Susta  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yay

Sustalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaylı çakı

Sübjektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öznel

Sübut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekleşme, kanıtlama

Sübvansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destekleme

Sübyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çocuklar

Sühulet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kolaylık

Sühunet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıcaklık

Süje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konu, özne

Sükûnet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgunluk, dinginlik

Sükût   : Kelimesinin Eş Anlamı:     susku, susma

Sülale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soy sop

Sülasi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçlü

Sülf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kükürt

Sünepe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılıksız, uyuşuk

Süngüç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sere

Sürat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hız

Süratla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızla

 

 

Süratli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızlı

Süre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zaman

Sürekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devamlı

Süreyya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülker

Sürgit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilelebet

Sürgün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaştırma, filiz, ishal

Sürmedan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürmelik

 

 

Sürmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevk etmek, uzatmak, götürmek, dökmek, dokunmak, yeşermek

Sürmenaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitkinlik

Sürrealist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçeküstücü

Sürrealizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçeküstücülük

Sürücü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şoför

Sürüm değeri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rayiç

Süs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şatafat, ziynet

Süslenmiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süslü, bezenmiş

Süslü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süslenmiş

Süspansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asıltı

 

 

Süt beyaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bembeyaz, apak

Sütliman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, sakin, gürültüsüz, olaysız

Sütun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kolon, direk, duraç

Süvari   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atlı, eşkinci

Süzgeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     filtre, kevgir

Süzgün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahmur, güçsüz, zayıf

Swift   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızlı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.