S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

  • 26 Mayıs 2022
  • 253 kez görüntülendi.
S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

S Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Saadet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mut, mutluluk

Saba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esinti

Sabah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gündüz

Sabahçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gündüzcü

Sabık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçen, eski, önceki

Sabıka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suç

 

 

Sabır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahammül, dayanık, katlanma

Sabırlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayançlı, çıdamlı

Sabırsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayançsız, çıdamsız, ivecen

Sabi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çoluk

Sabit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durağan, durgun, kesin

Sabotaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baltalama

Sabretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanmak, katlanmak

Sabun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çöven

Saçma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yersiz, boş

Saçula   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kip

 

 

Sada   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses

Sadaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardım

Sadakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlılık, doğruluk

Sadakatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:      sadık

Sadaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başbakanlık

Sade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalın

Sadece   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalnız, ancak

Sadeleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalınlaşmak

Sadeleştirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalınlaştırmak

Sadelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalınlık

Sadık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlı, doğru

 

 

Sadme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çarpışma

Sadrazam  : Kelimesinin Eş Anlamı:     başbakan

Saf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arı, katışıksız, bön, budala

Safahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evreler

Saffet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arılık, temizlik

Safha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evre

Safi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katıksız, net, sadece

Safkan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıkan

Safra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öd

Sagu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağıt

Sağ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esen, katıksız, canlı

 

 

Sağduyu  : Kelimesinin Eş Anlamı:     aklıselim

Sağgörü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basiret

Sağlam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanıklı, eksiksiz, kusursuz, güvenilir

Sağlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedarik, temin

Sağlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıhhat

Sağlık bilgisi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hıfzı sıhha, hijyen

Sağlıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıhhatli

Saha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alan

Sahhaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eski kitapçı, betikçi

 

 

Sahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçek, gerçekten

Sahici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçek

Sahiden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekten

Sahife   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayfa

Sahih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlam, gerçek

Sahil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kıyı, kumsal

Sahip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sahip, iye

Sahipli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyeli

Sahiplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyelik

Sahipsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyesiz

Sahra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kır, çöl, ova

 

 

Sahte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzmece

Sahtekar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hileci, düzenci

Saik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itki

Saika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldırım

Sair   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başka, öbür

Saka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sucu

Sakar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikkatsiz, sarsak

Sakarca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarsakça

Sakarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarsaklık

Sakat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozuk, kusurlu, aksak

Sakatlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sökelmek

Sakınca   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahzur

Sakıncalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahzurlu

 

 

Sakınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkmak, çekinmek

Sakınmaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözü pek, pervasız, cesur, yürekli

Sakil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çirkin

Sakin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, sessiz, dingin

Sakince   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usluca

Sakinleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinmek, durulmak, yatışmak

Sakit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     susmuş, sessiz

Saklamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhafaza etmek, örtbas etmek, gizlemek, saklı tutmak

Saklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizli

Salacak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teneşir

Salah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzelme, iyileşme, iyilik

Salahiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetki

Salahiyetli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetkili

 

 

Salak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aptal

Salamanje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yemek odası

Salatalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hıyar

Saldırgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mütecaviz

Saldırı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hücum

Saldırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hücum  etmek, taaruz etmek, tecavüz etmek

Salgın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulaşıcı, istila

Salık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haber, tavsiye

Salih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarar, elverişli, iyi

 

 

Salim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esen, sağlam

Salimen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esenlikle

Salip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haç

Sallapati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşüncesiz

Salmalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     otlak

Salname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıllık

Saloz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salak

Salpa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gevşek, sarkık

Salt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek, sırf, yalnız

Saltanat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sultanlık, kağanlık, bolluk, şatafatlılık

Saltık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mutlak

 

 

Salyangoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sümüklü böcek

Samankapan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kehribar

Samimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içten

Samimiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içtenlik

Samimiyetle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içtenlikle

Samimiyetsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içtensizlik

San   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ün, şöhret, unvan

Sanatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     artist, sanatkar, usta

Sanatkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sanatçı

Sanayi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     endüstri

Sandalye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iskemle

Sanem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burkat, put

Sanı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zan

 

 

 

Sanık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zanlı

Sanırım  : Kelimesinin Eş Anlamı:     galiba

Sanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zannetmek

Sansasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dalgalanma

Sansasyonel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dalgalandırıcı

Sansüalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duyumcu

Sansür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkı denetim

Santimantal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygusal

Santra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     orta yuvarlak

Santrifüj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özekkaç

Sapık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anormal

Sapıtmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delileşmek, saçmalamak

Saplamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     batırmak

Saptamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tespit etmek

Sara   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutarık

Sarahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belginlik, belirginlik, açıklık

Sarahaten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıkça

 

 

Sarf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     harcama, dilbilgisi

Sarfiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     harcama(lar), gider(ler)

Sarhoş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     içkili, esrik

Sarhoşluk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     esriklik

Sari  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulaşıcı, bulaşka

Sâri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulaşıcı, geçici

Sarih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgin, belirgin, açık

Sarkıntı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sataşmak

Sarmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaplamak, kuşatmak, kucaklamak

Sarmal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     helezoni

Sarman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iri, büyük, sarı tüylü kedi

Sarmaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:   sarılmak, kucaklaşmak

Sarp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dik, sert

Sarraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuyumcu

Sarrafiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:   sarraflık

 

 

 

Saten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atlas

Sathi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüzeysel

Satıcı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayi

Satıcılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bayilik

Satıh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüz, yüzey

Satir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yergi

Satirik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yergisel

Satürn   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sekendiz

Sauna   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buğulu yunak

Sav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iddia

Savacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haberci, müjdeci

Savaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cenk, harp, muharebe

Savaşçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muharip, cengaver

Savaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     harp etmek, muharebe etmek, uğraşmak

Savlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iddia etmek

Savmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaştırmak,  defetmek

Savruk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağınık

Savsak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihmalci

Savsaklamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihmal etmek

Savt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses

 

 

Savti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sesli

Savunma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müdafaa

Savunmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müdafaa etmek, korunmak

Savurgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsrif

Savurganlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsriflik

Savurmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaymak, saçmak, israf etmek

Savuşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaşmak

Savuşturmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     geciktirmek, uzaklaştırmak

Say  : Kelimesinin Eş Anlamı:     emek, iş

Saydam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şeffaf

Sayfiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazlık

Saygı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hürmet

Saygı değer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayın, muhterem

 

 

 

Saygın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itibarlı, muteber

Saygınlık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     itibar

Saygısız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hürmetsiz, laubali

Sayha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığlık

Sayı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adet

Sayılamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istatistik, numaralamak

Sayılı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemli, belirli

Sayın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhterem

Saymamazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saygısızlık

Sayman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhasebeci, muhasip

Sayrı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hasta

Saz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çalgı, kopuz

Sazende  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sazcı

Scanner   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarayıcı

 

 

 

Seans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oturum

Sebat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     direnme, direşim

Sebep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neden, gerekçe

Sebze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zerzevat, yeşillik

Seccade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     namazlık

Seciye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karakter, özyapı

Seçkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzide

Seçmeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhayyer

Seda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses, ün

Sedalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sesli, ünlü

Sedatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatıştırıcı

Sedimantasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çökelme, tortullaşma

Sedimatolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tortu bilimci

Sedimatoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tortu bilim

Sedimatolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tortu bilimsel

 

 

Sefa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahatlık, eğlence

Sefalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksulluk

Sefaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyükelçilik, elçilik

Sefer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yolculuk, defa, savaş

Seferberlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işbirliği

Seferi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yolcu

Sefil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksul

Sefillik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yoksulluk

Sefir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyükelçi, elçi

Segmantasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesimleme

Seher   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tansal

Sehim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pay

Sehven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanlışlıkla

Sekans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrım

Seki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     set, taraça, teras

 

 

Sekreter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazman

Sekreterlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazmanlık

Sekreterya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazmanlık

Seksiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüm

Sekte   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durma, durgu

Sektör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesim

Sektörel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesimsel

Sel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşkın, su

Selam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esenleme

Selamet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esenlik

Selametlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğurlamak

Sele   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sepet

Selef  : Kelimesinin Eş Anlamı:     öncel

 

 

Self servis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seçal

Selim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dürüst, doğru, kusursuz

Sem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zehir

Sema   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gökyüzü, gök

Semantik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlam bilgisi, anlamsal

Semaver   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaynavuk

Semavi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göksel

Sembol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     simge

Sembolik  : Kelimesinin Eş Anlamı:  simgesel

Sembolizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     simgecilik

Semen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     semizlik

Semere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meyve, verim, yarar, sonuç

Semih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cömert

Sempati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimlilik, cana yakınlık, sıcaklık

Sempatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cana yakın, sevimli, sıcak

Sempatizan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygudaş, yandaş

Sempozyum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgi şöleni

 

 

 

Semptom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirti

Semt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölge, yöre

Sendrom  : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgi, sıkıntı

Sene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıl

Senelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıllık

Senet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     belgit

Seng   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taş

Senkron   : Kelimesinin Eş Anlamı:   eşan

Senkronik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşanlı

Senkronizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:       eşleme

Senkronize   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşanlı

Senkronizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eşanlılık

Sentaks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözdizimi

Sentaktik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözdizimsel

Sentetik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşik

 

 

 

Sentez   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşim

Septik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkucu

Septisizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuşkuculuk

Ser   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baş

Seramik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kilişi

Serap   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalgın, ılgım

Serbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkusuz

Serbest   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgür, bağımsız, pinek

Serbestlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımsızlık

Serdar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başkomutan

Serdengeçti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fedai

Seremoni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tören

Sergerde   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elebaşı

Sergilemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teşhir etmek

Sergüzeşt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     serüven, macera

 

 

Serhat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınır boyu

Seri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atik, dizi

Serili  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yayılmış, serilmiş

Serilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzanmak, yayılmak

Serin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     az soğuk

Serinkanlı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     soğukkanlı

Serinkanlılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soğukkanlılık

Serkeşlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafa tutma

Sermaye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anamal, kapital

Serpilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişip büyümek

Serpuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başlık

Sersem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sangı

Sersemlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sangılamak

Sersemleşmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aptallaşmak

Sersemlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sangılık

Serseri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     avare, hayta

Serserilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haytalık

Sert   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katı

Sertifika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belge

 

 

Serüven   : Kelimesinin Eş Anlamı:     macera

Serüvenci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     maceraperest

Server   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunucu

Servet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zenginlik, varlık

Servis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hizmet

Ses   : Kelimesinin Eş Anlamı:     selen, seda

Seslenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hitap

Sesli uyumu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü uyumu

Sessiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünsüz

Sesteş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eş sesli

Sevda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgi

Sevecen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şefkatli, müşfik

Sevecenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şefkat

Sevgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşk, sevda

 

 

 

Sevgili   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aziz, canan, yar

Sevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşk

Sevimli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şirin

Sevimsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antipatik

Sevinç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mutluluk

Sevinçli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşeli

Seviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzey

Seviyeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeyli

Seviyesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeysiz, bayağı

Seviyesizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeysizlik

Sevk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gönderme, güdüm

Sevkiyat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gönderim

Seyahat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezi

Seyahatname  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezilik

Seyir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürüyüş, gidiş izleme

Seyirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleyici

Seyirlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görümlük

Seyran  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezinme

Seyrek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aralıklı

Seyretmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemek

 

 

Seyrüsefer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gidişgeliş

Seyyah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezgin

Seyyar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezer, gezici

Seyyare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezegen

Sezdirmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hissettirmek

Sezi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sezgi

Sezon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevsim, dönem

Show   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteri

Showroom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sergi evi

Sıbyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çocuk

Sıcakkanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevimli, cana yakın

Sıcaklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hararet

Sıçan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fare

 

 

 

Sıfat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önad, san

Sıfat- fiil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaç

Sığınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iltica etmek

Sıhhat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlık

Sıhhatli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıklı, doğru

Sıhhatsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıksız, kuşkulu

Sıhhıyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkçı

Sıhhi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıksal, sağlıklı

Sıhhi tesisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     su döşemi

Sıkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dar, cimri

Sıkıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iç sıkan

Sıkılgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     utangaç

Sıkıntı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasvet, müşakkat

Sıklet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırlık, yük, sıkıntı

Sıla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gurbet

Sınamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecrübe etmek, muayene etmek

Sınav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imtihan

Sıngın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkmuş, sinmiş, çekingen, üzgün

Sınıf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derslik, dershane

 

 

 

Sınıflamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölümlemek

Sır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     giz

Sıra   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizi

Sıradan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alelade

Sırf   : Kelimesinin Eş Anlamı:   yalnız, salt, tamamıyla, büsbütün

Sırılsıklam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyice, adamakıllı, çok ıslak

Sıska   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cılız

Sıvı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mayi, likit

Sıvışmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaçmak

Sızı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağrı

Sızlanma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakınma, şikayet

Sibernetik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güdümbilim

Sicilli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sabıkalı

Siftinmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyalanmak

Siga   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kip

Sihir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyü

Sihirbaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyücü

Sihirbazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyücülük

Sihirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büyülü

Silah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusat

 

 

Silahçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusatçı

Silahlanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusatlanmak

Silahşor    : Kelimesinin Eş Anlamı:     savaşçı

Silik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sönük, cansız, ruhsuz

Silindir   : Kelimesinin Eş Anlamı:      kubur

Silsile   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıra, soy sop

Siluet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karaltı

Sim    : Kelimesinin Eş Anlamı:     gümüş

Sima   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çehre, bet

Simge   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sembol, timsal

Simsar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     komisyoncu, aracı

Simsarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aracılık

Simsiyah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kapkara

Simültan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilmaç

Simültanör   : Kelimesinin Eş Anlamı:   dilmaç

 

 

 

Sin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabir, yaş

Sinagog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     havra

Sindirim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hazım

Sine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göğüs, bağır

Sinerji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevdeşlik

Singin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıkılgan

Sini   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepsi

Sinik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sinmiş, pusmuş

Sinir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asabiyet

Sinirbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nevroloji

Sinirlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kızmak

Sinirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asabi, huysuz

Sinlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabristan

Sinonim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlamdaş

Sinyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işaret

 

 

Sipariş  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısmarlama

Siper   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korunak, dulda

Sirayet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     geçme, bulaşma

Siret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaradılış, yaşam öyküsü

Siriderya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Seyhun

Sirkülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolaşım

Sirküler   : Kelimesinin Eş Anlamı:     genelge

Sirrus  : Kelimesinin Eş Anlamı:     saçak bulut

Sisli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sislenmiş, bulanık

Sismik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depremsel

Sismograf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depremölçer

Sismolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deprembilimci

Sismoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deprembilim

Sismolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deprem bilimsel

Sismometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     depremölçer

Sistem  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizge, düzen, ayar, yöntem

Sistematik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dizgesel, düzenlice

Sistemli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli, dizgeli

Sistik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     siytoru

Sitabilizatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeleyici

 

 

Sitadiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklık ölçer

Sitare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldız

Sitem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkışma, gücenme

Sitoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözebilim

Sittinsene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     altmış yıl,  yıllar yılı

Sivrilmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükselmek

Siyah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kara

Siyahımsı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karamsı

Siyahi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zenci

Siyahlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karalık

Siyasal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     politik, siyasi

 

 

Siyaset   : Kelimesinin Eş Anlamı:     politika

Skeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyuncuk

Ski   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayak

Skor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durum, sonuç, sayı

Skrayper   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazaç

Slogan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uran, savsöz

Snop   : Kelimesinin Eş Anlamı:     züppe

Sofi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derviş, gizemselci, mutasavvıf

Sofist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilgiç

Softa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnaz, yobaz

Softalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnazlık

Software   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazılım

Soğukkanlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakin, serinkanlı

Soğukluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dargınlık, meşrubat

Sohbet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söyleşi

Soluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nefes

Solonum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teneffüs

Solüsyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çözelti

 

 

 

Somurtkan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     abus

Somurtmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     surat asmak

Son   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nihayet

Sonbahar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güz

Sonrasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebedi

Sonsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebedi

Sonsuza dek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebediyen

Sonsuzluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ebediyet

Sonuç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     netice

Sonuçlandırma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neticelendirme

Sopa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değnek

Soru   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sual

Sorumlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesul

Sorumluluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesuliyet

Sorun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesele

Soruşturma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tahkikat, anket

Sos  : Kelimesinin Eş Anlamı:     salça

 

 

 

Sosyal    : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumsal

Sosyalist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumcu

Sosyalizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumculuk

Sosyete   : Kelimesinin Eş Anlamı:     topluluk

Sosyo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumsal

Sosyolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumbilimci

Sosyoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplumbilim

Sosyolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplum bilimsel, toplumsal

Soy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ırk

Soya çekimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalıtım

Soydaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hemcins

Soylu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asil

Soyluluk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     asalet

Soysuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cibilliyetsiz

Soyut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     abstre, mücerret

Sömestr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarıyıl

Sömestri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yarıyıl

Sömürü  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istismar

 

 

Sövgü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küfür

Söylence   : Kelimesinin Eş Anlamı:     efsane

Söylenti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rivayet, haber

Söyleşi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sohbet

Söylev   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nutuk

Söz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     laf

Söz açmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bahsetmek

Sözcük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kelime

Sözdizimi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sentaks

Sözgelişi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesela

Sözleşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mukavele

Sözlük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lügat

Spekülasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurgu, vurgun

Spekülatif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurgusal, vurgunsal

Spekülatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurgucu, vurguncu

 

 

 

Spesifik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgül

Spesiyal   : Kelimesinin Eş Anlamı:   özel

Spesiyalite   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özel yemek

Spiker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşman

Spikerlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konuşmanlık

Sponsor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destekçi

Sponsorluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destekçilik

Spontane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlık, kendiliğinden

Sportmen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sporcu

Sprey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     püskürteç

Stabilizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeleme

Staj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişim

Stajyer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişimci

Stajyerlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetişimcilik

Stalagmit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikit

Standart   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ölçün

Stand-by   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yedek, destek, bekleme

Stand-up   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözçatarlık

Star  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldız, ünlü, meşhur

Start   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkış, çıkım, başlangıç

 

 

 

Statik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, dengesel, durambilim

Statü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüzük, konum

Step   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bozkır

Stepne   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yedek teker

Steretching   : Kelimesinin Eş Anlamı:     germe

Steril   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arınık

Sterilizasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtma

Sterilize   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtılmış

Sticker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkartma

Stil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçem

Stilist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçemci

Stok   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığım

 

 

 

Stoklamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yığımlamak

Stop   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dur

Stopaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesinti

Strapless   : Kelimesinin Eş Anlamı:     askısız

Stres   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerginlik

Strüktür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapı

Strüktürel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapısal

Stüasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konum

Su  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ab

Su küre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hidrosfer

Sual   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soru

Subay  : Kelimesinin Eş Anlamı:     zabit

Suç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabahat, cürüm

Suçlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     itham

Suçlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kabahatli

Suçsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     günahsız

Sudan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önemsiz, saçma

Sude   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürmüş, sürülmüş

 

 

Suflör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fısıltıcı

Sulh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     barış

Sulta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetke

Sultanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     padişahlık

Sumsuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yumruk

Suni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapay

Sunilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapaylık

Sunucu  : Kelimesinin Eş Anlamı:     takdimci

Sunuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:    işi sunmak, ön

Supleman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ek

Suples   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esneklik

Sur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     engel, duvar

Sûr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boru

Surat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüz

Suratsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     somurtkan, aksi, çirkin

Suret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görünüş, kopya, betim, kılık

Suskun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ketum

Susma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sükut

Susmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sükut etmek

 

 

Susta  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yay

Sustalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaylı çakı

Sübjektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öznel

Sübut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekleşme, kanıtlama

Sübvansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     destekleme

Sübyan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çocuklar

Sühulet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kolaylık

Sühunet  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sıcaklık

Süje   : Kelimesinin Eş Anlamı:     konu, özne

Sükûnet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgunluk, dinginlik

Sükût   : Kelimesinin Eş Anlamı:     susku, susma

Sülale   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soy sop

Sülasi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçlü

Sülf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kükürt

Sünepe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kılıksız, uyuşuk

Süngüç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sere

Sürat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hız

Süratla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızla

 

 

Süratli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızlı

Süre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zaman

Sürekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devamlı

Süreyya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ülker

Sürgit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilelebet

Sürgün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklaştırma, filiz, ishal

Sürmedan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sürmelik

 

 

Sürmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevk etmek, uzatmak, götürmek, dökmek, dokunmak, yeşermek

Sürmenaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitkinlik

Sürrealist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçeküstücü

Sürrealizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçeküstücülük

Sürücü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şoför

Sürüm değeri   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rayiç

Süs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şatafat, ziynet

Süslenmiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süslü, bezenmiş

Süslü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     süslenmiş

Süspansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asıltı

 

 

Süt beyaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bembeyaz, apak

Sütliman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, sakin, gürültüsüz, olaysız

Sütun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kolon, direk, duraç

Süvari   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atlı, eşkinci

Süzgeç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     filtre, kevgir

Süzgün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahmur, güçsüz, zayıf

Swift   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızlı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder