Ananas Modeli Mayo Nasıl İşlenir?

Bu harika mayoyu işleyebilmek için istediğiniz renkte esneyebilen özellikle maya ipi diye adı geçen iplerden 3 tane büyük yumağa, büyük bir işleme tığına, işaretleme malzemelerine ve makasa ihtiyacınız var.

Ananas Modeli Mayo Nasıl İşlenir?

Mayo

İşlemeye başlarken 41 tane zincir çekin.

Mayo

Sıra 1; Tığ tarafından ikinci zincire 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve bundan sonra her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonuna geldiğinizde 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin. (şu anda 40 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Mayo

Sıra 2; İlk 2 zincirde 2 tane tekli kroşe azaltma yapın ve son 2 zincire gelene kadar bundan sonra her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Son 2 zincire geldiğinizde 2 tane tekli kroşe azaltma yapın, sonra 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin. (şu anda 38 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Sıra 3-11; Bu sıraların hepsinde sıra ikiyi yeniden tekrar edin. (şu anda 20 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Sıra 12; Bu sırada her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonuna geldiğinizde 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin. (şu anda 20 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Sıra 13; Bu sırada sıra ikiyi yeniden tekrar edin. (şu anda 18 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Sıra 14-22; Bu sıraların hepsinde son 2 sırayı yeniden tekrar edin. (şu anda 10 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Mayo

Sıra 23-35; Bu sıraların hepsinde her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonuna geldiğinizde 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin. (şu anda 10 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Mayo

Sıra 36; Sonraki ilk zincire 2 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son zincire kadar her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Son zincire geldiğinizde son zincire 2 tane tekli kroşe işlemesi yapın 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin. (şu anda 12 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Sıra 37; Bu sırada sıra 36’yı yeniden tekrar edin. (şu anda 14 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Sıra 38; Bu sırada her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonuna geldiğinizde 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin. (şu anda 14 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Mayo

Sıra 39-80; Bu sıraların hepsinde son 3 sırayı yeniden tekrar edin. (şu anda 70 tane tekli kroşe işlemesi yaptınız.)

Bu noktada alt kısma ekleme ya da azaltma yapmaya başlamanız lazım.

İlk önce 25 tane zincir çekin, orijinal 40 zincirin başına kadar her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. 20 ve 21. zincirlerin arasına işaretleme yapın, 25 zincirde arka taraftan tığı kaydırın ve 3 tane zincir çekin. (3 tane zincir 1 tane çift kroşe işleme yerine geçiyor)

Mayo

Mayo

Sıra 81; 25 zincirin ilk zincirine 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, (2 tane zincir çekin, sonraki 2 tane zinciri atlayın, sonraki zincire 1 tane çift kroşe işlemesi yapın ve bundan sonra 25 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonraki 40 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. 25 zincirin ilk zincirine 1 tane çift kroşe işlemesi yapın ve bundan sonra 25 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonraki 69 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. Sonraki 3 zincirin üst kısmına tığı kaydırın. Daha sonra 3 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 82; Bundan sonraki 69 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeyi atlayın, 2 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonraki 2 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın ve bundan sonra son 2 zincir kalana kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 1 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeyi atlayın. Bundan sonraki 40 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeyi atlayın. Daha sonraki 2 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonra son 2 zincir kalana kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sonraki 3 zincirin üst kısmına tığı kaydırın. Daha sonra 3 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 83; Bir zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin, Daha sonraki 2 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonra son 2 zincir kalana kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin, 1 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonraki 40 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. 1 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonra son 2 zincir kalana kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin, 1 zincirlik boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonraki 69 zincir boyunca her bir zincire birer tane çift kroşe işlemesi yapın. Sonraki 3 zincirin üst kısmına tığı kaydırın. Daha sonra 3 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 84-85; Bu sıralarda son 2 sırayı yeniden tekrar edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 86; Aynı boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Sonraki 2 zinciri atlayın. Daha sonra 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Bundan sonra aynı şekilde işlemeye devam edin. Sonraki 3 zincirin üst kısmına tığı kaydırın. Daha sonra 5 tane zincir çekin ve orta işaretlemeleri kaldırın. Ancak bundan sonra dikkat edin çünkü birazdan orta işaretten toplamda 15 tane V işleme yapmanız gerekiyor. V işlemelerin hepsine tığı kaydırın.

Mayo

Sıra 87; İlk önce 5 tane zincir çekin, (bu 1 tane çift kroşe ve 2 tane zincir yerine geçiyor) sonraki 2 tane çift kroşeyi atlayın, sonraki 1 tane boşluğa 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin ve bundan sonra aynı şekilde işlemeye devam edin. 2 defa daha 2 tane zincir çekin, sonraki1 tane zincirlik boşluğu atlayın. Daha sonra 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. 3 tane zincir çekin, sonraki 1 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 1 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın x8. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin ve sonraki 1 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın x8. 3 tane zincir çekin. Daha sonra 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın x3. Daha sonra 4 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 88; İlk 1 tane çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin, sonraki 1 tane çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin, ilk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincir kalana kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonraki 1 zincirlik boşluğa 1 tane zincir çekin, 2 tane çift kroşe işlemesi yapın ve 1 tane zincir çekin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Son 4 zincire kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın x3. Son çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 89; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonraki 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 4 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 90; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 3 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 4 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 4 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonraki 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 91; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 7 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 4 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonraki 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 92; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 4 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 93; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 94; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 95; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 96; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 97; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 98; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 99; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 100; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 101; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 3 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 102; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Mayo

Sıra 103; İkinci çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 2 tane zincir çekin, sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın, daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 3 zincirlik boşluğuna 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın, 4 tane zincir çekin, sonraki 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 1 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 1 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 1 tane zincir çekin. Daha sonra V işlemenin 2 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 3 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 3 tane zincir çekin. İlk 4 zincirlik boşluğa 1 tane tekli kroşe işlemesi yapın ve son 4 zincirlik boşluğa kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Daha sonraki 3 zincirlik boşluğa 2 tane çift kroşe işlemesi yapın, 2 tane zincir çekin ve 2 tane çift kroşe işlemesi yapın. Daha sonra 2 tane zincir çekin. Sonraki çift kroşeye 1 tane çift kroşe işlemesi yapın. Son çift kroşeye kadar aynı şekilde işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde 5 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 104; Artık azaltmalara ve düzeltmelere kendi bedeninize göre devam edebilirsiniz.

Üst Kısım Tamamlama

Eğer ipi kestiyseniz yeniden ipi işlemeye ekleyin. İlk 20 zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonunda 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 1-7; Her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonunda 1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 18; Her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonunda tığı baş taraftaki zincire kaydırın ve1 tane zincir çekin ve işlemeyi diğer tarafa çevirin.

Sıra 19-40; Her bir zincire birer tane tekli kroşe işlemesi yapın. Sıra sonunda 1 tane zincir çekin ve işlemeyi kapayın.

Diğer taraf için de aynı şekilde işleme yapın.

Bundan sonra kendi bedeninize uygun bir şekilde işlemeyi tamamlayabilirsiniz.

Ananas Modeli Mayo Nasıl İşlenir?


Leave a Reply