Yumuşak Güllü Patik Nasıl İşlenir? Resimli Anlatım

Bu projemizde çok şık bir patik hazırlayacağız. Bu patik modelimizde yumuşak ince ve renkli iplikler kullanıp, patiğin işlemesini ve süslerini çok farklı bir şekilde hazırlayacağız. Bu patik modeli gerçekten neredeyse giymeye kıyamayacağınız ve hediye etmek isterseniz gerçekten değer verdiğiniz kişilere hediye edilecek bir patik modelidir.

Yumuşak Güllü Patik

Bu şık patiği işlemek için farklı renklerde yumuşak ve ince iplik ya da gökkuşağı renklerine sahip olan yumuşak ince bir iplik ve 5 mili metrelik yün işleme tığına ihtiyacınız var.
Bu projemize ilk önce kare parçaları işleyerek başlayacağız. Fakat bunu yapmadan önce parmak uçlarınızdan topuğunuzun arkasına kadar olan kısmı bir metre yardımı ile ölçmeniz gerekiyor.

Ayak ölçünüzü aldıktan sonra elde ettiğiniz ölçümü üçe bölün. Bu şekilde hazırlayacağınız kare parçaların her birinin çıkan sonucun ölçüsünde ya da yaklaşık olmasını sağlayabilesiniz.
Emin olmak için bir örnek vermek gerekir ise diyelim ki ayak ölçünüz 22 cm civarında. Bu da hazırlayacağınız her bir kare parçasının yaklaşık olarak 7,5 cm olması gerektiğini işaret etmektedir. Yani 7,5 cm olan karelerden toplamda 3 adet yapmanız gerekiyor ki 22 cm uzunluğu elde edebilesiniz.

Bu projede her bir karede 3 adet sıra bulunmaktadır. Fakat siz ayak ölçünüze göre bu sıraları arttırabilirsiniz.

Patiği işlemeye başlama düğümünü atıp 4 tane zincir çekerek başlıyoruz. Dört tane zincir çektikten sonra ilk ve son zincir birleştirip zincirleri yüzük haline getirin.

tig ile patik isleme 2Yüzüğü oluşturduktan sonra 5 adet zincir çekin.

tig ile patik isleme 3Beş tane zincir çektikten sonra yüzüğün içerisine 3 adet çift kroşe işleyin.

tig ile patik isleme 4Üç tane çift kroşe işledikten sonra 2 adet zincir çekin. Daha sonra yenide 3 tane çift kroşeyi yüzüğün içerisine işleyin. Daha sonra yeniden 2 zincir çekip 3 adet çift kroşe daha yüzüğün içerisine işleyin. Daha sonra yeniden 2 tane zincir çekip bu sefer sadece 2 tane çift kroşe işleyin ve her iki tarafı da birleştirin. Birleştirmeyi karşı tarafta ilk önce 5 zincir çektiğiniz zincirlerin aşağıdan saydığınızda yukarıya doğru üçüncü zinciri içerisinden yapın.

tig ile patik isleme 5İkinci sıraya başlarken ilk gelen 5 zincir çektiğiniz boşluğa aşırtma yani tığı kaydırma yapın ve ardına 5 adet zincir çekin.

tig ile patik isleme 6Aşırtma yaptığınız boşluğun içerisine 2 adet çift kroşe işleyin.

tig ile patik isleme 7Daha sonra boşluğa değil sonraki 3 zincirin yani ilmeğin her birine birer tane çift kroşe işleyin.

tig ile patik isleme 8Sonraki boşluğa 2 adet çift kroşe işleyin ve sonrasında 2 tane zincir çektikten sonra yeniden 2 tane çift kroşe işleyin.

Anladığınız üzere zincirlerin yani 3 tane çift kroşe ilmiklerinin içerisine birer tane çift kroşe işleniyor. Her bir boşluğa ise 2 tane çift kroşe, 2 tane zincir ve yeniden 2 tane çift kroşe işlenir. Aynı adımları tekrarlayarak kareyi sonuna kadar işlemeye devam edin.

tig ile patik isleme 9Sıra sonuna geldiğinizde beş zincir çektiğiniz kısma yaklaşmak için tam zincirin altına bir adet çift kroşe işleyin ve iki tarafı da karşı taraftaki ilmeğin üçüncü zinciri içerisinden birleştirin.

tig ile patik isleme 10Üçüncü sıraya başlarken köşe kısma tığı aşırtıyoruz yani tığı kaydırıyoruz. Sonrasında 5 adet zincir çekin. Daha sonra aynı boşluğun içerisine 2 adet çift kroşe işledikten sonra 2 adet zincir çekin ve yeniden 2 adet çift kroşe işleyin. Her zaman için köşelere 2 çift kroşe, 2 zincir ve 2 çift kroşe işleme tekniğini uygulayacağız.

Daha sonra bir sonraki köşeye gelene kadar aynı şekilde her bir ilmeğe yani zincire birer adet çift kroşe işleyeceğiz. İkinci boşluğa ulaşancı toplamda ara zincire yani ilmeklere işlenen çift kroşe sayısının 7 adet olması gerekiyor. (Köşe kroşeler hariç.)

tig ile patik isleme 11Bütün sırayı aynı şekilde aynı adımları uygulayarak işlemeye devam edin. Sıra sonuna geldiğinizde beş zincir çektiğiniz kısma yaklaşmak için tam zincirin altına bir adet çift kroşe işleyin ve iki tarafı da karşı taraftaki ilmeğin üçüncü zinciri içerisinden birleştirin.

Şu anda bir tane kare parçayı hazırlamış oldunuz. İlk kare tamamlanınca ipi kesin ve tığı ilmikten çıkartmadan ipi ilmeğin içerisinden geçirmek sureti ile ipin sağlam bir şekilde kare parçaya bağlandığından emin olun.

Aynı adımları tekrar ederek toplamda 14 tane kareyi aynı şekilde işleyin. Her bir 7 parça bir ayağa denk geliyor. Bu yüzden 14 adet kare işlemeniz gerekiyor.

tig ile patik isleme 12Şimdi sırada patiğin üst süsünü hazırlama aşaması var. Süsü hazırlamak için başlama düğümü ardına 10 adet zincir çekin. Sonrasında yukarıdan aşağıya doğru üçüncü zincirin içerisine 2 tane çift kroşe işleyin.

tig ile patik isleme 13Bundan sonra zincir sonuna kadar her bir zincirin içerisine 3 tane çift kroşe işleyin. Her bir zincire 3 adet çift kroşe işlemeniz gül motifinizin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yani her bir zincirin içerisine 3 tane çift kroşe işlemeniz gülün kıvrılarak motifini ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır.

Gül işlemeniz tamamlanınca ipi keserken biraz uzun kesmeye gayret edin. Çünkü kalan ip ile gül motifini yani süsünü patiğin üzerine işleyecek ya da dikeceğiz. Bu arada toplamda 2 adet gül modelini işlemeniz gerekiyor. Her bir parça bir patik için.

İsterseniz süsü aynı iplikle ya da farklı ama uyumlu başka iplikle de hazırlayabilirsiniz.

tig ile patik isleme 14Gül desenleri de hazır olduktan sonra sıra kare parçaları birleştirerek patiği oluşturmaya geldi. 14 tane kare parçayı birleştirmeye başlarken 7 parça kareyi üç tanesi yan yana ve üç tanesi yeniden yan yanan ama hepsi alt alta ve son parça da en son en sol tarafta olmak üzere yukarıdaki gibi dizin. Yani üç sıra, üç sıra ve 1 tanede en solda altta.

tig ile patik isleme 15Daha önce bahsettiğimiz gibi sondaki bağlama iplerini uzun tuttuysanız bu bağlama ipleri ile birleştirme aşamasını yapabilirsiniz. Eğer bu ipleri kısa tutmuş ya da tamamen kesmişseniz normal bir şekilde dikebilir ya da başka bir ip ile ya da aynı ip ile tığ ile birleştirebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi parçalar ayağınıza yukarıdaki şekildeki gibi oturacak.

tig ile patik isleme 16Eğer dikerek ya da tığ ile tekli kroşe işleyerek parçaları birleştirirseniz bu birleşme kısımlarında bombelik meydana gelecek ve eninde sonunda ayağınızı rahatsız edecektir. Bu yüzden uzunca bıraktığınız ipleri kullanarak ve iğne ile bütün parçaları bir araya getireceğiz.

tig ile patik isleme 17Bunun için ilk parçayı alın ve büyük ve düz uçlu iğneye ipi geçirin. İlk en solda duran üstteki ilk kare parçayı almanız gerekiyor. Daha sonra ikinci parçayı alın ve birbirlerine birleştirip iğneyi aynı baştaki zincirlerin içerisinden geçirin.

İlmikler yani zincirler eşit olarak karşılıklı gelmeli ve iğne ip ile birlikte her bir ilmekten karşılıklı aynı zincirin içinden geçmeli.

tig ile patik isleme 18Tüm parçaları birbirine birleştirdikten sonra diğer tarafa çevirdiğinizde yani ön tarafa çevirdiğinizde elde etmeniz gereken görüntü aynı yukarıdaki gibidir.

tig ile patik isleme 19Şimdi sırada patiğin her iki kanadını birleştirerek aynı zamanda da patiğin dikiş süslemesini uygulamak var. İlk önce tekli parçayı ana parçaya dikerek birleştirin.

tig ile patik isleme 20Daha sonra parmak ucu kısmını birleştirerek dikin.

tig ile patik isleme 21Sonrasında patiğin topuk kısmını birbirine dikerek birleştirin.

tig ile patik isleme 22Patiğin ön kısmının bittiği parçanın hemen üstüne tek renk ya da farklı fakat uyumlu bir renkte aynı özelliğe sahip olan başka bir ipi bağlayın ve sonra aynı patiği işlediğiniz tığı alın.
İpin fazlalığını kenarlarda tutun bu sayede şimdi kenarları işlerken ipin kısa ucunu da işlemenin içine gömebilesiniz.

tig ile patik isleme 23Patiğin üst kısmını tüm sırayı sadece tekli kroşe işleyerek tamamlayın. Sıra tamamlandığında aşırt ya da tığı kaydırma yaparak başlangıçta çektiniz ilmeğe tığı atın.

tig ile patik isleme 24Son işleme turunda sıradaki ilk iki ilmeğe başlamadan önce bir tane zincir çekin ve sonrasında her bir ilmeğe birer tane tekli kroşe işleyin. Üçüncü ilmeğe ise iki ilmek birlikte tekli kroşe işleyin.

İki ilmek birlikte tekli kroşe demek tığı sıradaki ilmekten geçirin ve tığa ip alın sonarsında yeniden tığı sıradaki ilmeğe yani zincire geçirin ve yeniden tığa ip alın (tığınızda toplamda 3 adet ilmek bulunmalı) ve sonrasında yeniden ip alın ve 3 ilmeğin içinden de ipi çekin.

Sonraki 2 ilmeğe bire tane tekli kroşe, sonraki ilmeğe iki ilmek birlikte tekli kroşe işleyerek tüm sırayı işlemeye devam edin. Sıra sonunda her zamanki gibi iki tarafı da birleştirin ve bu sefer ipi kesin ve ipi patiğe bağlayın. İpin kalan kısmını ucu düz iğne ile patiğe dikerek gömün.

Eğer istiyorsanız bu noktadan sonra patiğinizi giymeye başlayabilir ya da hediye edebilirsiniz ama isterseniz bizimle devam edip hazırlamış olduğunuz gül modellerini patiğe ilave edebilirsiniz.

tig ile patik isleme 25Gülü patiğe ilave etmek için gül motifini elleriniz ile güzelce yuvarlayarak düzeltin. Sonrasında gül modelinden sarkan iplerden arka taraftaki ipi iğneye geçirip ilk önce gül desenini kendisine dikin.

Eğer gül modelini kendisine dikmekseniz patiğe ekleyip patiği giydiğiniz zaman motif kendini salacak ve şeklini korumayacaktır.

tig ile patik isleme 26Gülü kendine diktikten sonra isterseniz gül desenini patiğin ortasına ya da yan kısmına yine kendi ipliği ile dikebilirsiniz. Fakat unutmayın eğer yan taraflara gül desenlerini eklemeye karar verdiyseniz sağ patiğin sağ tarafına, sol patiğin de sol tarafına gül desenini dikmeyi ihmal etmeyin.

İngilizce Video İle Anlatım


Leave a Reply