Tığ İle Bol Bere Nasıl İşlenir?

Bu şık bereyi işlemek için 100 gramlık ve 125 metrelik 1,5 yumak ve 100 gramlık yeşil 156 metrelik 1 yumak ile 4.25 mili metrelik işleme tığı kullanılmıştır.

Bol Bere

Tığ İle Bol Bere Nasıl İşlenir?

Adım Adım Anlatım
Rhombus İşleme

Bu işleme tekniğinde bere aşağıdan yukarıya doğru işlenecektir.

Adım 1

Bol BereToplamda 73 tane zincir çekin ya da 9 zincir ve katları ile artı 1 zincir çekin. Zincirlere tığınızdaki zincirde dahil olmalıdır. Daha sonra tığ kaydırma yöntemi ile büyük bir yüzük/daire meydana getirin.

Adım 2
Sıra 1: 2 zincir çekin, sıra sonuna kadar yarım çift kroşe işleyin ve sıra sonunda tığı ikinci zincire kaydırın.

Bol BereSıra 2: 3 zincir çekin, işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe işleyin, (1 çift kroşe, işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe) sıra sonuna kadar aynı şekilde işleyin ve sıra sonunda üçüncü zincire tığı kaydırın.

Bol BereSıra 3-4: Sıra 2 ile aynı şekilde işleyin.

Adım 3: Zincir Arttırma

Bol BereSıra 5: 3 zincir çekin, işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe işleyin ve sonra başlama noktasının hemen öncesine 2 tane çift kroşe işleyin, her bir işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe işleyin, (1 arttırın, 1 çift kroşe, 1 azaltın) x2, 2 zincir atlayın, işlemenin sağ alt tarafındaki atladığınız 2 zincire 2 tane çift kroşe işleyin, işlemenin üst tarafındaki zincire 2 tane çift kroşe işleyin) aynı şekilde son 5 zincir kalana kadar işleyin. Son 5 zincirde (1 arttırın, 1 çift kroşe, 1 azaltın) x2 ve üçüncü zincire tığı kaydırın.
Arttırma işlemelerinden sonra toplamda 96 tane zincir olması gereklidir.

Adım 4
Bundan sonra işlemeye arttırma yapmadan devam edin.

Bol BereSıra 6: Sonraki zincire tığı kaydırın, 3 zincir çekin, (zincire 1 çift kroşe, 3 zincir çekin, işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe işleyin) zincire 1 çift kroşe, 1 zincir atlayın, 5 çift kroşe, 1 çift kroşe azaltın, işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe, (işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe, zincire 1 çift kroşe) son tekrara gelene kadar aynı şekilde işleme yapın. Son tekrarda zincire 1 tane çift kroşe işleyin ve işlemenin sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe işleyin, 1 zincir atlayın, 5 çift kroşe, 1 çift kroşe azaltın, (sağ alt tarafındaki zincire 1 tane çift kroşe işleyin) x2 ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Bol BereSıra 7: 3 zincir çekin, (1 çift kroşe, (bir önceki sıradaki çift kroşenin üstüne zincire 1 çift kroşe, ilmeğe zincire 1 çift kroşe) ilmeğe zincire 1 çift kroşe, 1 zincir atlayın, 3 çift kroşe, 1 çift kroşe azaltın, ilmeğe zincire 1 çift kroşe, , (bir önceki sıradaki çift kroşenin üstüne zincire 1 çift kroşe, ilmeğe zincire 1 çift kroşe) 1 çift kroşe son tekrara gelene kadar işleyin. Son 1 çift kroşeyi işlemeyin sadece üçüncü zincire tığı kaydırın.

Bol BereSıra 8: 3 zincir çekin, (1 çift kroşe, (bir önceki sıradaki çift kroşenin üstüne zincire 1 çift kroşe, ilmeğe zincire 1 çift kroşe) ilmeğe zincire 1 çift kroşe, 1 zincir atlayın, 1 çift kroşe, 1 çift kroşe azaltın, ilmeğe zincire 1 çift kroşe, (bir önceki sıradaki çift kroşenin üstüne zincire 1 çift kroşe, ilmeğe zincire 1 çift kroşe) 1 çift kroşe son tekrara gelene kadar işleyin. Son 1 çift kroşeyi işlemeyin sadece ikinci zincire tığı kaydırın.

Sıra 9: 3 zincir çekin, (3 çift kroşe, (bir önceki sıradaki çift kroşenin üstüne zincire 1 çift kroşe, ilmeğe zincire 1 çift kroşe) ilmeğe zincire 1 çift kroşe, 1 zincir atlayın, 1 çift kroşe azaltın, ilmeğe zincire 1 çift kroşe, (bir önceki sıradaki çift kroşenin üstüne zincire 1 çift kroşe, ilmeğe zincire 1 çift kroşe) 3 çift kroşe son tekrara gelene kadar işleyin. Sonda 3 yerine 2 çift kroşeyi işleyin ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Bol BereSıra 10: 3 zincir çekin, (3 çift kroşe, (bir çift kroşe azaltın, 1 zincir atlayın, 2 çift kroşe ilmeğe, daha önce atladığınız 2 ilmeğe 2 çift kroşe, 4 çift kroşe. Son tekrara kadar aynı şekilde işleme yaptıktan sonra 3 çift kroşe, bir çift kroşe azaltın, 1 zincir atlayın, 2 çift kroşe ilmeğe, daha önce atladığınız 2 ilmeğe 2 çift kroşe, 3 çift kroşe işleyin ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Sıra 11: 3 zincir çekin, (2 çift kroşe, bir çift kroşe azaltın, 1 çift kroşe ilmeğe, (daha önce atladığınız 2 ilmeğe 1 çift kroşe ilmeğe, 1 çift kroşe zincire) (daha önce atladığınız 1 çift kroşeye 1 çift kroşe ilmeğe, 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe, 1 zincir atlayın, 3 çift kroşe son tekrara kadar aynı şekilde işleyin ve 2 çift kroşe yerine üçüncü zincire tığı kaydırın.

Bol BereAdım 5: Azaltma Yapımı
Sıra 12: 3 zincir çekin, (1 çift kroşe, bir çift kroşe azaltın, 1 çift kroşe ilmeğe, (daha önce işlediğiniz 1 çift kroşeye 1 çift kroşe ilmeğe, 1 çift kroşe zincire) 1 çift kroşe azaltın, (önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe) 1 çift kroşe ilmeğe, 1 zincir atlayın, 2 çift kroşe son tekrara kadar işleyin. Son tekrarda 1 çift kroşe işleyin ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Sıra 13: 3 zincir çekin, (1 çift kroşe azaltın, 1 çift kroşe ilmeğe, (daha önce işlediğiniz 1 çift kroşeye 1 çift kroşe ilmeğe, 1 çift kroşe zincire) 1 çift kroşe azaltın, (önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe) 1 çift kroşe ilmeğe, 1 zincir atlayın, 1 çift kroşe son tekrara kadar işleyin. Son tekrarda , (önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe) 1 çift kroşe azaltın, 1 çift kroşe, (önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe) 1 çift kroşe ilmeğe ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Sıra 14: Tığı kaydırın, 2 zincir çekin, 1 çift kroşe ilmeğe, ((önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe ilmeğe, 1 çift kroşe zincire) 2 azaltın, (önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe) 1 çift kroşe ilmeğe, 1 zincir azaltın) son tekrara kadar işlemeye devam edin. Son tekrarda ((önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe ilmeğe, 1 çift kroşe zincire) 2 çift kroşe azaltın, (önceki sıradaki 1 çift kroşeye 1 çift kroşe zincire, 1 çift kroşe ilmeğe) 1 çift kroşe ilmeğe, üçüncü zincire tığı kaydırın.

Sıra 15: 3 zincir çekin, 1 çift kroşe ilmeğe işleyin ve sonra başlangıçtan önceki 2 çift kroşe ile işleme yapın ve 1 çift kroşe ilmeğe, (2 çift kroşe azaltın, 2 çift kroşe azaltın, 2 çift kroşe ilmeğe, daha önce atladığınız çift kroşeye 2 çift kroşe işleyin ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Sıra 16: 3 zincir çekin, 3 çift kroşe ilmeklere, (1 çift kroşe azaltın, 3 çift kroşe ilmeklere) son 2 ilmeğe kadar aynı şekilde işleyin. Son 2 ilmekte ip aşırın, 1 ilmek azaltın, sonraki gelen zincire tığı kaydırın, ipi alın ve tığınızdaki 3 ilmekten çekin.

Daha sonra ipi 2 ilmekten çekin. Tığı üçüncü ilmeğe başlangıç noktasından geçirin ve ipi yakalayıp tığınızdaki son 2 ilmekten çekin.

Sıra 17: 3 zincir çekin, son zincire kadar 2 çift kroşe azaltma yapın ve üçüncü zincire tığı kaydırın.

Bol BereSıra 18: Sıra sonuna kadar tekli kroşe işleyin, sıra sonunda ipi kesin, ipi işlemeye ters taraftan bağlayın.

Tığ İle Bol Bere Nasıl İşlenir?


Leave a Reply