İPUÇLARIM

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Sizler için tüm kelimelerin eş anlamlarını yayınlamaya çalışıyoruz. sizde T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi ni görmek istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  • 28 Mayıs 2022
  • 222 kez görüntülendi.
T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Merhaba bu makale arkadaşlar sizler için sürekli eş anlamkelimeleri yayınlamaya çalışıyoruz bu makalemizde t harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeleri paylaşacağım

Taahhüt    : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstlenme, bağıt

Taahhütlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alındılı, bağıtlı

Taammüden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bile bile, tasarlayarak

Taarruz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saldırı

Taassup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnazlık, yobazlık

Taba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tütün rengi

Tababet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltmanlık,  hekimlik

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tabaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katman, kat, tütünlük

Tabakalaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katmanlaşmak

Tabansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkak

Tabetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basmak

Tabi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlı, bağlı

Tabiat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğa, yaradılış

Tabiatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğacılık

Tabiatüstü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaüstü

 

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tabii   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğal

Tabii afet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğal yıkım, felaket

Tabiilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğallık

Tabiiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlılık, uyruk

Tabip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doktor, hekim, sağaltman

Tabiplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltmanlık, hekimlik

Tabir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deyim, yorma, yorum

Tabya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sencer

Tacil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızlandırma

Tacir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüccar, tecimen

Tacizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedirginlik

Tadilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişiklik

 

 

 

Tafsilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntı

Tafsilatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntılı

Tahakkuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekleşme

Tahakküm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorbalık, baskı

Tahammül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanmak, kaldırmak, katlanmak, sabır

Taharet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     temizlenme, temizlik

Tahassür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özleyiş

Tahassüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygulanma

Tahavvül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüşüm

Tahayyül  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşleme, imgeleme

Tahdidat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınırlamalar, kısıntılar

Tahıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     habubat, zahire

 

 

 

Tahkik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soruşturma, inceleme

Tahkikat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soruşturma(lar)

Tahkim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     berkitme, pekiştirme, sağlamlaştırma

Tahkir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşağılama

Tahkiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öyküleme, anlatı

Tahlil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çözümleme

Tahliye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boşaltma, salıverme

Tahmin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oranlama

Tahminen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşağı yukarı, yaklaşık

Tahmis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beşleme

Tahribat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkım(lar)

Tahrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değiştirme

Tahrik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kışkırtma

Tahrip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkma, yıkım

Tahripkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkıcı

 

 

 

Tahsil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğrenim

Tahsilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alımlama, toplama

Tahsildar  : Kelimesinin Eş Anlamı:    vergici

Tahsisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödenek, karışıklık

Tahta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ahşap

Tahvil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüştürme belgiti

Taife   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takım

Takas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değiş tokuş

Takat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç

Takatsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dermansız, halsiz

Takdim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunma, sunuş, tanıtma

Takdim etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunmak, tanıtmak

 

 

Takdimci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunucu, tanıtıcı

Takdimcilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunuculuk

Takdir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beğenme

Takdis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutsama

Takılgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muzip

Takibat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kovuşturma, izleme

Takip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleme, kovalama

Takip etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemek

Takipçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemci

Takipçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemcilik

Takipsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemsizlik

Taklit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansı

Taklitçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansıcı

Taklitçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansıcılık

 

 

 

Takriben   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşağı yukarı, yaklaşık

Takribi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaklaşık

Takrir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerge

Taksim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüştürme

Taksimat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüntüler

Taksirat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kusurlar, suçlar, alınyazısı

Takunya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nalın

 

 

 

Takvim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yim, günleç

Takviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlamlaştırma, pekiştirme, kuvvetlendirme

Talan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağma

Talebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğrencilik

Talep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, istem

Talepkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istemci

Talih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şans

Talihli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şanslı, kaderli

Talihsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şanssızlık

Talim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretim, yetiştirme, alıştın

Talimat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönerge, direktif

Talimatname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetmenlik

 

 

Talip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istekli, istemci

Talipli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istekli

Tam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiksiz, tüm, bütün

Tamah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açgözlülük, hırs

Tamahkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açgözlü, hırslı

Tamahkarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açgözlülük

Tamam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütün, eksiksiz, tüm

Tamamen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     büsbütün, tümüyle

Tamamiyle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümüyle

Tamamlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütünleme, bitirme

Tamamlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitirmek

Tamamlayıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütünleyici

 

 

Tamim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    genelge

Tamir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım

Tamirat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım (lar)

Tamirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarman

Tamircilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarmanlık

Tamirhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım evi

Tamlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümleme

Tamlanan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümlenen

Tamlayan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirten, tümleyen

Tan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şafak

Tandans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilim

Tane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adet

Tanı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teşhis

 

 

Tanıdık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildik, dost

Tanık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     şahit

Tanıklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şahitlik

Tanım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarif

Tanınmış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü

Tanıtma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takdim

Tanin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tınlama, yankı

Tanrı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Allah

Tanrıça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bu sözcük yerine umay kullanılmalıdır.

Tanrısal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilahi

Tanrısız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinsiz, imansız, putperest

Tansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerilim

 

 

 

Tantana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkem, gösteriş, parıltı

Tantanalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösterişli, görkemli, patırtılı

Tanzim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme, düzenli, düzgün

Tapa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaç

Tapalamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaçlamak

Tapalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaçlı

Tapasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaçsız

Tapınak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mabet

Tapınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ibadet etmek

Taraça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seki

Taraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yan

Tarafgir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanlı

Taraflı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanlı

 

 

Tarafsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansız

Taraftar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yandaş, yanlı

Taraftarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yandaşlık

Tarh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkarma

Tarım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ziraat

Tarımsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zirai

Tarif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanım

Tarifli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanımlı

Tarifsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tanımsız

Tarihi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarihsel

Tarik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yol

Tariz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iğneleme, taşlama

Tartaklamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hırpalamak

Tartaklanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hırpalanmak

Tartar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pesek

 

 

Tartışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     münakaşa

Tarumar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     darmadağın

Tarz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçim, usul, yoldam

Tas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çanak

Tasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü

Tasalanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hüzünlenmek, gamlanmak

Tasallut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarkıntılık, sataşma

Tasannu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapmacık

Tasarı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     proje

Tasarım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasavvur

Tasarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasavvur etmek, zihinde kurmak

Tasarruf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biriktirim, tutum

Tasavvuf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizemselcilik, sufilik

Tasavvur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasarım

 

 

Tasdik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onay

Tasdik ettirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     onaylatmak

Tasdikli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onaylı

Tasdiksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onaysız

Tasfiye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtma

Tasgir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küçültme

Tashih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme

Taslak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kroki, şema, müsvedde

Tasnif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınıflama

Tasrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekimleme

 

 

Tastamam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     upuygun

Tasvip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onama

Tasvir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     betimleme, betim

Tasvirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     betimci

Taş kömürü  : Kelimesinin Eş Anlamı:     maden kömürü

Taş yürekli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     acımasız

Taşımacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nakliyeci

Taşınır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     menkul

Taşınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göçmek, nakledilmek

 

 

Taşıyıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hamal

Taşkın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşın

Tat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lezzet, zevk, çeşni, haz

Tatbik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ameliye, pratik

Tatbikat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulama (lar)

Tatbikatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulamacı

Tatbiki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulamalı

Tatil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinlence, ara

Tatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     leziz, şirin

Tatmin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doygunluk, doyum

Tatminkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doyurucu

 

 

Tatsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavga

Tav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun durum, (hayvanlarda) semizlik, kıvam

Tavassut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aracılık

Taviz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödün

Tavizci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödüncü

Tavizcilik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödüncülük

Tavizkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödüncü

Tavsiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğütleme, öneri, öğüt

Tavzif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevlendirme

Tayfun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasırga

Tayin  : Kelimesinin Eş Anlamı:     atama, belirleme

 

 

Tayin etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atamak

Tayyare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçak

Tayyareci  : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçman

Tayyarecilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçmanlık

Taze  : Kelimesinin Eş Anlamı:     körpe, dinç, yeni

Tazelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yenilemek

Tazelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     körpelik

Taziye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başsağlığı

Taziyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baş sağlığı

Tazminat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödence

Tazyik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basınç

Teadi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağılık

Teala   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüce

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Teavün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardımlaşma

Tebaa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyruk

Tebarüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirme

Tebdil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değiştirme

Teberru   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağışlama, bağış

Tebessüm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gülümseme, gülücük

Tebligat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildiri, bildirimler

Tebliğ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildiri

Tebrik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutlama

Tecavüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saldırı, sataşma

Tecil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erteleme, geciktirme

Tecrit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalıtım, izolasyon, soyutlama

Tecrübe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deney, deneyim

Tecrübeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneyimli

 

 

 

Tecrübesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneyimsiz

Tecrübi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneysel

Teçhizat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     donatım, donanım

Tedarik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulma, sağlama

Tedarikli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerekeni önceden sağlamış

Tedavi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyileştirme, sağaltma

Tedavül  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolaşım

Tedbir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önlem

Tedbirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önlemli

Tedhiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldırma, terör

Tedirgin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     huzursuz, bezmiş

Tediye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödeme

 

 

Tedkik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inceleme

Tedricen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gitgide, giderek

Tedrici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kertel

Tedris   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretim

Tedrisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretim

Teessüf  : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü, acıma, üzülme, acınma

Teessür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzülme, üzüntü, etkilenme

Teferruat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntı

Tefrika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazı dizisi

Tefsir  : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklama, yorum

Tefsirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yorumcu, açıklamacı

Teftiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetim, denetleme

 

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tehdit  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözdağı, korkutma, zılgıt

Tehir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erteleme, geciktirme, gecikme

Tehlike  : Kelimesinin Eş Anlamı:   çekince

Tehzip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme, temizleme

Teist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanrıcı

Tek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biricik

Tek  parça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yekpare

Tekamül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişim, olgunlaşma, evrim, olgunluk

Tekdir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azarlama, paylama

Tekdüze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeknesak, monoton

Tekerlek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teker

Tekerlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yuvarlanmak

Tekerrür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrarlanma, yenilenme

Teklif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öneri

Teklifli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerili

 

 

 

Teklifsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerisiz

Teklifsizce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerisizce

Tekme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepik

Tekmelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepiklemek

Tekmil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütün, bitmiş

Tekniker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teknikçi

Tekrar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yineleme

Tekrar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yine

Tekrarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yinelemek

Tekrarlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     mükerrer

Tekrir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yineleme

Teksir  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çoğaltma

Tekstil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dokuma, dokumacılık

 

 

 

Tekzip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalanlama, düzeltme

Telaffuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söyleyiş

Telafi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılama, giderme

Telakki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayış, değerlendirme, görüş

Telaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaygı, tasa

Telekinezi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzdevim

Telekomünikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uziletişim

Telemekanik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaktarım

Telemetre  : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklıkölçer

Teleobjektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzmercek

Teleolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erekbilim

Teleoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erekbilim

 

 

Teleolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ereksel, erekbilimsel

Telepati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzduyum

Telepatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzduyumsal

Televizyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleç

Televizyoncu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleçmen

Telif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derleme

Telin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargışlama

Telkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşılama

Tellal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığırtmaç

Tellallık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığırtmaçlık

Telmih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anıştırma

Tem  : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdem

Tema   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ana duygu, izdem

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Temas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değinim, dokunma, ilişki, bağlantı

Temaşa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seyir, piyes

Tematik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdemsel

Temayül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilim, yönelim

Temayüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sivrilme

Tembel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üşengeç

Tembih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyan, uyarma

Temel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esas, ana

Temelli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devamlı, daimi

Temenni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilek

Temettü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazanç

Temin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlama

Teminat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güvence

 

 

Temiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arı, lekesiz, kirsiz, özenli

Temizce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arca

Temizlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtmak

Temizleyici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtıcı

Temizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arılık

Temkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınım

Temkinli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırbaşlı, ölçülü, sakınımlı

Temkinsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınımsız

Temsil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyun

Temsilci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mümessil

Temyiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayırt etme

Ten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cilt, deri

Tenakus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azalma

 

 

Tenakuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çelişki

Tenasül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üreme

Tenasüp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     orantı, oran

Tenbih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğüt

Teneffüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     solunum, ara

Tenezzül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçalma

Tenha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıssız

Tenhalaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıssızlaşmak

Tenhalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıssızlık

Tenkit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştiri

Tenkitçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştirmen

Tentene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dantela

Tenya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şerit

 

 

 

Tenzil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirme

Tenzilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirim

Tenzilatlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirimli

Tenzilatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirimsiz

Teokrasi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinerki

Teokrat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinerkçi

Teokratik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinerksel

Teolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinbilimci

Teoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinbilim

Teolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinsel, dinbilimsel

Teorem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerme

Teori   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuram, nazariye

Teorik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramsal

Teorikman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramca

 

 

 

Teorisyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramcı

Tephir  : Kelimesinin Eş Anlamı:     buğu

Tepir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elek

Tepki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     reaksiyon

Terraki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilerleme, kalkınma, yükselme

Terapi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltım

Teras   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraça, seki, dam

Terazi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tartı

Terbiye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitim, görgü

Terbiyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimci

Terbiyeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimli, görgülü

Terbiyesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimsiz, görgüsüz

Terbiyevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitsel

Tercih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeğleme, seçim

 

 

 

Tercüman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirmen, tilmen, dilmaç

Tercümanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirmenlik, tilmenlik

Tercüme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çeviri

Tereddüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duraksama, kararsızlık

Tereke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bırakıt

Terelelli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delişmen

Terfi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükselme

Terk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bırakma

Terkeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sadak

Terkip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşim, tümleme

Termal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıl

Termik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıl

Termin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terim

 

 

 

Terminal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istasyon, gar, otogar

Terminolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terimbilimsel

Termometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıölçer

Termosfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıyuvar

Terör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedhiş, yıldırma, yılgı

Terörist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yılgıcı

Terörizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yılgıcılık

Ters   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aksi

Tersine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilakis

Terslenmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:   yüz bulamamak, azarlanmak

Terslik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aksilik

Tertemiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     arca silce, pırıl pırıl

Tertibat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzen, önlem

Tertip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenleme, düzen, koldaş

Tertipçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenci

 

 

 

Tertiplemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenlemek

Tertipli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli

Tertipsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzensiz, savruk

Terzi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikmen

Terzihane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikimevi

Terzilik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikmenlik

Tesadüf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastlantı

Tesadüfen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastlantıyla

Tesadüfi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     raslantısal

Tesanüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanışma

Teselli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     avuntu

Teselli etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     avutmak

Tesir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etki

Tesirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkili

Tesirsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkisiz

Tesis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurma, kuruluş

 

 

 

Tesis etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurmak

Teskin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatıştırma

Teslis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçleme

Tesniye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikil

Tespit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirleme, saptama

Test   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deney

Testere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bıçkı

Testis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşak, erbezi

Tesviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzleme

Teşbih  : Kelimesinin Eş Anlamı:     benzetme

Teşebbüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     girişme, girişim, deneme

Teşekkül  : Kelimesinin Eş Anlamı:     oluşum

Teşerrüf  : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurlanma

Teşhir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösterme, sergileme

Teşhis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişileştirme, tanı

 

 

 

Teşkil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oluşturma

Teşkilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgüt

Teşkilatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütçü

Teşkilatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütçülük

Teşkilatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütlü

Teşkilatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütsüz

Teşrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şereflendirme

Teşvik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özendirme, isteklendirme

Tetkik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inceleme

Tevatür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylenti

Tevazu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçakgönüllülük

Tevdiat   : Kelimesinin Eş Anlamı:   yatırım

Teveccüh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güler yüzlü, yakınlık gösterme

Tevekkeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boşuna, nedensiz

Tevellüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğma, doğum

 

 

Tevessül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeltenme, yönelme

Tevhit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birleştirme

Tevkif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alıkoyma, tutuklama

Tevkifhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutukevi, mahpushane

Tevzi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağıtma, üleştirme

Teyakkuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyanıklık

Teyit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğrulama, gerçeklemek

Tez  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çabuk

Tezahür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirme

Tezahürat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteri

Tezat   : Kelimesinin Eş Anlamı:  karşıtlık

Tezkere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusula

Tezlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çabukluk

 

 

Tıbben   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkça

Tıbbi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıksal, sağlıkbilimsel

Tıfıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ufak

Tıp  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hekimlik, sağlıkbilimi

Tıpatıp   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tastamam

Tıpçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkbilimci

Tıpkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkbilimci

Tıpkı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     aynı, özdeş, birebir

Tıpkısı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdeşi

Tırtıklamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırmak, çalmak

Ticaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecim

Ticari   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecimsel

Tifo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karasıtma

Tifüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karasıtma

Tiksinme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nefret etme, iğrenme

Tim  : Kelimesinin Eş Anlamı:     takım

 

 

Timsal  : Kelimesinin Eş Anlamı:     simge

Tinsel  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ruhi

Tipik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgel

Tiraj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskı

Tirit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     papara

Tiroit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalkanbezi

Tiryaki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlı

Tiryakilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlılık

Titiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müşkülpesent

Tiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ince, keskin (ses)

Tok   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doymuş

Tok gözlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözü tok

Toksin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağı

Tolerans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörü

Toleranslı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörülü

Toleranssız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörüsüz

Tonmayster   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses yönetmeni

Tonton   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzel

Toparlak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kürevi

 

 

 

Toplam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yekün

Topless   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstsüz

Toplum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cemiyet

Toplumbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sosyoloji

Topograf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerbetimci

Topografya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yerbetim

Toprak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arazi, kara, ülke, zemin

Topyekun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümden, toptan

Tor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağ, acemi

Toraman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tombul (çocuk)

Toreador   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boğa güreşçisi

Tosbağa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaplumbağa

Total   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplam, bütün

Totalitarizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskıcılık

Totaliter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskıcı

Totem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ongun

 

 

Totemci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onguncu

Toy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acemi

Töhmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçlama

Töre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adet, gelenek

Tören   : Kelimesinin Eş Anlamı:     merasim

Tövbekar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tövbeli

Trade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecim

Traktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     motor

Transandantal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneyüstü

Transfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktarım, kotarım

Transformasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüşüm

Transformatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüştüreç

Transparan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saydam

Transport   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktarım, taşımacılık

Travma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vuruk, sarsıntı

Trekking   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağ yürüyüşü

Tren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şimendifer, katar

Trençkot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağmurluk

 

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Trend   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönelim

Triko   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgü

Trikotaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:   örgücülük

Tripleks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üç katlı

Triyo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçlü

Tuğrakeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuğracı

Tuhaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     garip

Tuhafiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerçi

Tuhafiyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerçici

Tuhaflık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuhaf davranış, garabet

Tuluat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaçlama

Tuluatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaçlamacı

Tur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezi

Turfanda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeni

Turist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezgin

 

 

 

Turistlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezgincil

Turizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezim, gezginlik

Turizmci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezginci

Tutarlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeli, çelişmesiz

Tutku   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilim

Tutkun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlanmış

Tutsak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esir

Tutu  : Kelimesinin Eş Anlamı:     rehin,  ipotek

Tutucu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhafazakar

Tutuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, çekingen

Tutuk evi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tevkifhane

Tutum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     davranış

Tutumlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     idareli, eli sıkı

Tutumsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eli açık, idaresiz

Tuvalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayakyolu, wc

Tuzağa düşürmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aldatmak

Tuzak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hile

Tüccar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecimen

Tüh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazıklar olsun

Tükenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitmek

Tüketmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitirmek

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tüm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütün

Tümce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cümle

Tümör  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ur

Tümsekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışbükey

Tür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cin

Türban   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başörtü

Türbülans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burgaç

Türemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaya çıkmak, oluşmak

Türkolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     türkbilimci

Tütsü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buhur

Tüze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adalet

Tüzük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nizamname

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.