T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Sizler için tüm kelimelerin eş anlamlarını yayınlamaya çalışıyoruz. sizde T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi ni görmek istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

  • 28 Mayıs 2022
  • 362 kez görüntülendi.
T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Merhaba bu makale arkadaşlar sizler için sürekli eş anlamkelimeleri yayınlamaya çalışıyoruz bu makalemizde t harfi ile başlayan eş anlamlı kelimeleri paylaşacağım

Taahhüt    : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstlenme, bağıt

Taahhütlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alındılı, bağıtlı

Taammüden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bile bile, tasarlayarak

Taarruz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    saldırı

Taassup   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnazlık, yobazlık

Taba   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tütün rengi

Tababet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltmanlık,  hekimlik

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tabaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katman, kat, tütünlük

Tabakalaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katmanlaşmak

Tabansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korkak

Tabetmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basmak

Tabi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlı, bağlı

Tabiat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğa, yaradılış

Tabiatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğacılık

Tabiatüstü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaüstü

 

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tabii   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğal

Tabii afet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğal yıkım, felaket

Tabiilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğallık

Tabiiyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlılık, uyruk

Tabip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doktor, hekim, sağaltman

Tabiplik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltmanlık, hekimlik

Tabir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deyim, yorma, yorum

Tabya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sencer

Tacil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hızlandırma

Tacir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tüccar, tecimen

Tacizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedirginlik

Tadilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değişiklik

 

 

 

Tafsilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntı

Tafsilatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntılı

Tahakkuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerçekleşme

Tahakküm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zorbalık, baskı

Tahammül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanmak, kaldırmak, katlanmak, sabır

Taharet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     temizlenme, temizlik

Tahassür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özleyiş

Tahassüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duygulanma

Tahavvül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüşüm

Tahayyül  : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşleme, imgeleme

Tahdidat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınırlamalar, kısıntılar

Tahıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     habubat, zahire

 

 

 

Tahkik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soruşturma, inceleme

Tahkikat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     soruşturma(lar)

Tahkim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     berkitme, pekiştirme, sağlamlaştırma

Tahkir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşağılama

Tahkiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öyküleme, anlatı

Tahlil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çözümleme

Tahliye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boşaltma, salıverme

Tahmin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oranlama

Tahminen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşağı yukarı, yaklaşık

Tahmis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beşleme

Tahribat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkım(lar)

Tahrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değiştirme

Tahrik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kışkırtma

Tahrip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkma, yıkım

Tahripkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıkıcı

 

 

 

Tahsil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğrenim

Tahsilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alımlama, toplama

Tahsildar  : Kelimesinin Eş Anlamı:    vergici

Tahsisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödenek, karışıklık

Tahta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ahşap

Tahvil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüştürme belgiti

Taife   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takım

Takas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değiş tokuş

Takat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç

Takatsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dermansız, halsiz

Takdim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunma, sunuş, tanıtma

Takdim etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunmak, tanıtmak

 

 

Takdimci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunucu, tanıtıcı

Takdimcilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sunuculuk

Takdir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beğenme

Takdis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutsama

Takılgan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muzip

Takibat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kovuşturma, izleme

Takip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleme, kovalama

Takip etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemek

Takipçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemci

Takipçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemcilik

Takipsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izlemsizlik

Taklit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansı

Taklitçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansıcı

Taklitçilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansıcılık

 

 

 

Takriben   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşağı yukarı, yaklaşık

Takribi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yaklaşık

Takrir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerge

Taksim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüştürme

Taksimat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bölüntüler

Taksirat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kusurlar, suçlar, alınyazısı

Takunya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nalın

 

 

 

Takvim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yim, günleç

Takviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlamlaştırma, pekiştirme, kuvvetlendirme

Talan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağma

Talebe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğrencilik

Talep   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istek, istem

Talepkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istemci

Talih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şans

Talihli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şanslı, kaderli

Talihsizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şanssızlık

Talim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretim, yetiştirme, alıştın

Talimat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönerge, direktif

Talimatname   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönetmenlik

 

 

Talip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istekli, istemci

Talipli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     istekli

Tam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eksiksiz, tüm, bütün

Tamah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açgözlülük, hırs

Tamahkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açgözlü, hırslı

Tamahkarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     açgözlülük

Tamam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütün, eksiksiz, tüm

Tamamen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     büsbütün, tümüyle

Tamamiyle   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümüyle

Tamamlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütünleme, bitirme

Tamamlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitirmek

Tamamlayıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütünleyici

 

 

Tamim   : Kelimesinin Eş Anlamı:    genelge

Tamir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım

Tamirat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım (lar)

Tamirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarman

Tamircilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarmanlık

Tamirhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onarım evi

Tamlama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümleme

Tamlanan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümlenen

Tamlayan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirten, tümleyen

Tan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şafak

Tandans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilim

Tane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adet

Tanı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teşhis

 

 

Tanıdık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildik, dost

Tanık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     şahit

Tanıklık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şahitlik

Tanım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarif

Tanınmış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ünlü

Tanıtma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takdim

Tanin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tınlama, yankı

Tanrı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Allah

Tanrıça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bu sözcük yerine umay kullanılmalıdır.

Tanrısal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilahi

Tanrısız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinsiz, imansız, putperest

Tansiyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerilim

 

 

 

Tantana   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görkem, gösteriş, parıltı

Tantanalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösterişli, görkemli, patırtılı

Tanzim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme, düzenli, düzgün

Tapa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaç

Tapalamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaçlamak

Tapalı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaçlı

Tapasız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tıkaçsız

Tapınak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mabet

Tapınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ibadet etmek

Taraça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seki

Taraf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yan

Tarafgir   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yanlı

Taraflı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yanlı

 

 

Tarafsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yansız

Taraftar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yandaş, yanlı

Taraftarlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yandaşlık

Tarh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çıkarma

Tarım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ziraat

Tarımsal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     zirai

Tarif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanım

Tarifli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanımlı

Tarifsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tanımsız

Tarihi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarihsel

Tarik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yol

Tariz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iğneleme, taşlama

Tartaklamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hırpalamak

Tartaklanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hırpalanmak

Tartar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pesek

 

 

Tartışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     münakaşa

Tarumar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     darmadağın

Tarz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biçim, usul, yoldam

Tas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çanak

Tasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü

Tasalanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hüzünlenmek, gamlanmak

Tasallut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sarkıntılık, sataşma

Tasannu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yapmacık

Tasarı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     proje

Tasarım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasavvur

Tasarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasavvur etmek, zihinde kurmak

Tasarruf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biriktirim, tutum

Tasavvuf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gizemselcilik, sufilik

Tasavvur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tasarım

 

 

Tasdik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onay

Tasdik ettirmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     onaylatmak

Tasdikli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onaylı

Tasdiksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onaysız

Tasfiye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtma

Tasgir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     küçültme

Tashih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme

Taslak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kroki, şema, müsvedde

Tasnif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sınıflama

Tasrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çekimleme

 

 

Tastamam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     upuygun

Tasvip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onama

Tasvir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     betimleme, betim

Tasvirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     betimci

Taş kömürü  : Kelimesinin Eş Anlamı:     maden kömürü

Taş yürekli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     acımasız

Taşımacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nakliyeci

Taşınır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     menkul

Taşınmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     göçmek, nakledilmek

 

 

Taşıyıcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hamal

Taşkın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşın

Tat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     lezzet, zevk, çeşni, haz

Tatbik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ameliye, pratik

Tatbikat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulama (lar)

Tatbikatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulamacı

Tatbiki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygulamalı

Tatil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinlence, ara

Tatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     leziz, şirin

Tatmin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doygunluk, doyum

Tatminkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doyurucu

 

 

Tatsızlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kavga

Tav   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygun durum, (hayvanlarda) semizlik, kıvam

Tavassut   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aracılık

Taviz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödün

Tavizci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödüncü

Tavizcilik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödüncülük

Tavizkar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödüncü

Tavsiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğütleme, öneri, öğüt

Tavzif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     görevlendirme

Tayfun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kasırga

Tayin  : Kelimesinin Eş Anlamı:     atama, belirleme

 

 

Tayin etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     atamak

Tayyare   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçak

Tayyareci  : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçman

Tayyarecilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçmanlık

Taze  : Kelimesinin Eş Anlamı:     körpe, dinç, yeni

Tazelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     yenilemek

Tazelik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     körpelik

Taziye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başsağlığı

Taziyet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baş sağlığı

Tazminat  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödence

Tazyik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     basınç

Teadi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağılık

Teala   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yüce

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Teavün   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yardımlaşma

Tebaa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyruk

Tebarüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirme

Tebdil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değiştirme

Teberru   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağışlama, bağış

Tebessüm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gülümseme, gülücük

Tebligat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildiri, bildirimler

Tebliğ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bildiri

Tebrik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kutlama

Tecavüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saldırı, sataşma

Tecil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erteleme, geciktirme

Tecrit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalıtım, izolasyon, soyutlama

Tecrübe   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deney, deneyim

Tecrübeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneyimli

 

 

 

Tecrübesiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneyimsiz

Tecrübi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneysel

Teçhizat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     donatım, donanım

Tedarik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bulma, sağlama

Tedarikli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gerekeni önceden sağlamış

Tedavi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyileştirme, sağaltma

Tedavül  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dolaşım

Tedbir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önlem

Tedbirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önlemli

Tedhiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yıldırma, terör

Tedirgin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     huzursuz, bezmiş

Tediye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ödeme

 

 

Tedkik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inceleme

Tedricen  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gitgide, giderek

Tedrici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kertel

Tedris   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretim

Tedrisat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğretim

Teessüf  : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzüntü, acıma, üzülme, acınma

Teessür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üzülme, üzüntü, etkilenme

Teferruat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayrıntı

Tefrika   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazı dizisi

Tefsir  : Kelimesinin Eş Anlamı:     açıklama, yorum

Tefsirci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yorumcu, açıklamacı

Teftiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     denetim, denetleme

 

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tehdit  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözdağı, korkutma, zılgıt

Tehir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erteleme, geciktirme, gecikme

Tehlike  : Kelimesinin Eş Anlamı:   çekince

Tehzip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzeltme, temizleme

Teist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tanrıcı

Tek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biricik

Tek  parça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yekpare

Tekamül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişim, olgunlaşma, evrim, olgunluk

Tekdir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azarlama, paylama

Tekdüze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeknesak, monoton

Tekerlek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teker

Tekerlenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yuvarlanmak

Tekerrür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrarlanma, yenilenme

Teklif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öneri

Teklifli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerili

 

 

 

Teklifsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerisiz

Teklifsizce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerisizce

Tekme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepik

Tekmelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tepiklemek

Tekmil  : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütün, bitmiş

Tekniker   : Kelimesinin Eş Anlamı:     teknikçi

Tekrar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yineleme

Tekrar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yine

Tekrarlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yinelemek

Tekrarlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     mükerrer

Tekrir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yineleme

Teksir  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çoğaltma

Tekstil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dokuma, dokumacılık

 

 

 

Tekzip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalanlama, düzeltme

Telaffuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söyleyiş

Telafi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karşılama, giderme

Telakki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anlayış, değerlendirme, görüş

Telaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaygı, tasa

Telekinezi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzdevim

Telekomünikasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uziletişim

Telemekanik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaktarım

Telemetre  : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklıkölçer

Teleobjektif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzmercek

Teleolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erekbilim

Teleoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     erekbilim

 

 

Teleolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ereksel, erekbilimsel

Telepati   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzduyum

Telepatik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzduyumsal

Televizyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleç

Televizyoncu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izleçmen

Telif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     derleme

Telin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kargışlama

Telkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşılama

Tellal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığırtmaç

Tellallık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çığırtmaçlık

Telmih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anıştırma

Tem  : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdem

Tema   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ana duygu, izdem

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Temas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     değinim, dokunma, ilişki, bağlantı

Temaşa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     seyir, piyes

Tematik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdemsel

Temayül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilim, yönelim

Temayüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sivrilme

Tembel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üşengeç

Tembih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyan, uyarma

Temel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esas, ana

Temelli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     devamlı, daimi

Temenni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dilek

Temettü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kazanç

Temin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlama

Teminat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güvence

 

 

Temiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arı, lekesiz, kirsiz, özenli

Temizce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arca

Temizlemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtmak

Temizleyici   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arıtıcı

Temizlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arılık

Temkin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınım

Temkinli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağırbaşlı, ölçülü, sakınımlı

Temkinsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sakınımsız

Temsil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oyun

Temsilci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mümessil

Temyiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayırt etme

Ten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cilt, deri

Tenakus   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azalma

 

 

Tenakuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çelişki

Tenasül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üreme

Tenasüp   : Kelimesinin Eş Anlamı:     orantı, oran

Tenbih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     öğüt

Teneffüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     solunum, ara

Tenezzül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçalma

Tenha   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıssız

Tenhalaşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıssızlaşmak

Tenhalık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıssızlık

Tenkit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştiri

Tenkitçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eleştirmen

Tentene   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dantela

Tenya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şerit

 

 

 

Tenzil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirme

Tenzilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirim

Tenzilatlı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirimli

Tenzilatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     indirimsiz

Teokrasi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinerki

Teokrat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinerkçi

Teokratik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinerksel

Teolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinbilimci

Teoloji   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinbilim

Teolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinsel, dinbilimsel

Teorem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     önerme

Teori   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuram, nazariye

Teorik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramsal

Teorikman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramca

 

 

 

Teorisyen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kuramcı

Tephir  : Kelimesinin Eş Anlamı:     buğu

Tepir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     elek

Tepki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     reaksiyon

Terraki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ilerleme, kalkınma, yükselme

Terapi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağaltım

Teras   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraça, seki, dam

Terazi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tartı

Terbiye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitim, görgü

Terbiyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimci

Terbiyeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimli, görgülü

Terbiyesiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitimsiz, görgüsüz

Terbiyevi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğitsel

Tercih   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeğleme, seçim

 

 

 

Tercüman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirmen, tilmen, dilmaç

Tercümanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevirmenlik, tilmenlik

Tercüme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çeviri

Tereddüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     duraksama, kararsızlık

Tereke   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bırakıt

Terelelli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     delişmen

Terfi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yükselme

Terk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bırakma

Terkeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sadak

Terkip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bileşim, tümleme

Termal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıl

Termik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıl

Termin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terim

 

 

 

Terminal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     istasyon, gar, otogar

Terminolojik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terimbilimsel

Termometre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıölçer

Termosfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ısıyuvar

Terör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tedhiş, yıldırma, yılgı

Terörist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yılgıcı

Terörizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yılgıcılık

Ters   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aksi

Tersine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bilakis

Terslenmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:   yüz bulamamak, azarlanmak

Terslik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aksilik

Tertemiz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     arca silce, pırıl pırıl

Tertibat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzen, önlem

Tertip   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenleme, düzen, koldaş

Tertipçi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenci

 

 

 

Tertiplemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenlemek

Tertipli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzenli

Tertipsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzensiz, savruk

Terzi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikmen

Terzihane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikimevi

Terzilik  : Kelimesinin Eş Anlamı:     dikmenlik

Tesadüf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastlantı

Tesadüfen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rastlantıyla

Tesadüfi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     raslantısal

Tesanüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanışma

Teselli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     avuntu

Teselli etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     avutmak

Tesir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etki

Tesirli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkili

Tesirsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     etkisiz

Tesis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurma, kuruluş

 

 

 

Tesis etmek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kurmak

Teskin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yatıştırma

Teslis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçleme

Tesniye  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ikil

Tespit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirleme, saptama

Test   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deney

Testere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bıçkı

Testis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taşak, erbezi

Tesviye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzleme

Teşbih  : Kelimesinin Eş Anlamı:     benzetme

Teşebbüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     girişme, girişim, deneme

Teşekkül  : Kelimesinin Eş Anlamı:     oluşum

Teşerrüf  : Kelimesinin Eş Anlamı:     onurlanma

Teşhir   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösterme, sergileme

Teşhis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kişileştirme, tanı

 

 

 

Teşkil   : Kelimesinin Eş Anlamı:     oluşturma

Teşkilat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgüt

Teşkilatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütçü

Teşkilatçılık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütçülük

Teşkilatlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütlü

Teşkilatsız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgütsüz

Teşrif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şereflendirme

Teşvik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özendirme, isteklendirme

Tetkik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inceleme

Tevatür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     söylenti

Tevazu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alçakgönüllülük

Tevdiat   : Kelimesinin Eş Anlamı:   yatırım

Teveccüh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güler yüzlü, yakınlık gösterme

Tevekkeli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boşuna, nedensiz

Tevellüt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğma, doğum

 

 

Tevessül   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeltenme, yönelme

Tevhit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birleştirme

Tevkif   : Kelimesinin Eş Anlamı:     alıkoyma, tutuklama

Tevkifhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tutukevi, mahpushane

Tevzi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağıtma, üleştirme

Teyakkuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uyanıklık

Teyit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğrulama, gerçeklemek

Tez  : Kelimesinin Eş Anlamı:     çabuk

Tezahür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     belirme

Tezahürat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gösteri

Tezat   : Kelimesinin Eş Anlamı:  karşıtlık

Tezkere   : Kelimesinin Eş Anlamı:     pusula

Tezlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çabukluk

 

 

Tıbben   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkça

Tıbbi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıksal, sağlıkbilimsel

Tıfıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ufak

Tıp  : Kelimesinin Eş Anlamı:     hekimlik, sağlıkbilimi

Tıpatıp   : Kelimesinin Eş Anlamı:    tastamam

Tıpçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkbilimci

Tıpkı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sağlıkbilimci

Tıpkı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     aynı, özdeş, birebir

Tıpkısı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     özdeşi

Tırtıklamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşırmak, çalmak

Ticaret   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecim

Ticari   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecimsel

Tifo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karasıtma

Tifüs   : Kelimesinin Eş Anlamı:     karasıtma

Tiksinme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nefret etme, iğrenme

Tim  : Kelimesinin Eş Anlamı:     takım

 

 

Timsal  : Kelimesinin Eş Anlamı:     simge

Tinsel  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ruhi

Tipik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     özgel

Tiraj   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskı

Tirit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     papara

Tiroit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalkanbezi

Tiryaki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlı

Tiryakilik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağımlılık

Titiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müşkülpesent

Tiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ince, keskin (ses)

Tok   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doymuş

Tok gözlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gözü tok

Toksin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağı

Tolerans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörü

Toleranslı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörülü

Toleranssız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hoşgörüsüz

Tonmayster   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ses yönetmeni

Tonton   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzel

Toparlak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kürevi

 

 

 

Toplam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yekün

Topless   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üstsüz

Toplum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cemiyet

Toplumbilim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sosyoloji

Topograf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yerbetimci

Topografya   : Kelimesinin Eş Anlamı:    yerbetim

Toprak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arazi, kara, ülke, zemin

Topyekun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tümden, toptan

Tor   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ağ, acemi

Toraman  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tombul (çocuk)

Toreador   : Kelimesinin Eş Anlamı:     boğa güreşçisi

Tosbağa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaplumbağa

Total   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplam, bütün

Totalitarizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskıcılık

Totaliter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     baskıcı

Totem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ongun

 

 

Totemci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     onguncu

Toy   : Kelimesinin Eş Anlamı:     acemi

Töhmet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suçlama

Töre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adet, gelenek

Tören   : Kelimesinin Eş Anlamı:     merasim

Tövbekar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tövbeli

Trade   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecim

Traktör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     motor

Transandantal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     deneyüstü

Transfer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktarım, kotarım

Transformasyon   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüşüm

Transformatör   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dönüştüreç

Transparan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     saydam

Transport   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aktarım, taşımacılık

Travma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vuruk, sarsıntı

Trekking   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dağ yürüyüşü

Tren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şimendifer, katar

Trençkot   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağmurluk

 

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Trend   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yönelim

Triko   : Kelimesinin Eş Anlamı:     örgü

Trikotaj   : Kelimesinin Eş Anlamı:   örgücülük

Tripleks   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üç katlı

Triyo   : Kelimesinin Eş Anlamı:     üçlü

Tuğrakeş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuğracı

Tuhaf   : Kelimesinin Eş Anlamı:     garip

Tuhafiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerçi

Tuhafiyeci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çerçici

Tuhaflık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuhaf davranış, garabet

Tuluat   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaçlama

Tuluatçı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğaçlamacı

Tur   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezi

Turfanda   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeni

Turist   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezgin

 

 

 

Turistlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezgincil

Turizm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezim, gezginlik

Turizmci   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezginci

Tutarlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dengeli, çelişmesiz

Tutku   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğilim

Tutkun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağlanmış

Tutsak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esir

Tutu  : Kelimesinin Eş Anlamı:     rehin,  ipotek

Tutucu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muhafazakar

Tutuk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     durgun, çekingen

Tutuk evi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tevkifhane

Tutum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     davranış

Tutumlu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     idareli, eli sıkı

Tutumsuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eli açık, idaresiz

Tuvalet   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ayakyolu, wc

Tuzağa düşürmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aldatmak

Tuzak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hile

Tüccar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tecimen

Tüh   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yazıklar olsun

Tükenmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitmek

Tüketmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bitirmek

T Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

 

Tüm   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bütün

Tümce   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cümle

Tümör  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ur

Tümsekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dışbükey

Tür   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cin

Türban   : Kelimesinin Eş Anlamı:     başörtü

Türbülans   : Kelimesinin Eş Anlamı:     burgaç

Türemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ortaya çıkmak, oluşmak

Türkolog   : Kelimesinin Eş Anlamı:     türkbilimci

Tütsü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     buhur

Tüze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     adalet

Tüzük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nizamname

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder