S Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

  • 04 Mayıs 2022
  • 324 kez görüntülendi.
S Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Saadet     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  mutsuzluk, bedbahtlık

Sabah     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  akşam

Sabahleyin    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  akşamleyin

Sabit     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  değişken

Saçma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  mantıklı, yerinde, değerli

 

 

Saçmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  toplamak

Sadakat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ayrılık

Sadakatsiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sadık, bağlı

Sade    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    gösterişli

Sadık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sadakatsiz, vefasız

Saf   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kurnaz

Safi   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  karışık, kirli, pis

 

 

Sağ   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ölü

Sağlam   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çürük, bozuk

Sağlık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  hastalık

Sahici   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  uydurmacı

Sahiden   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yalandan

Sahte   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gerçek

Sakar   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  titiz, dikkatli

Sakat   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sağlam

 

 

Sakin   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kızgın

Sakinleşme   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  öfkelenme

Saklı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  açık, ortada

Salahiyetli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yetkisiz

Salak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  akıllı

Saldırgan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  savunmak

Saldırı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  savunma

 

 

Salmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  tutmak

Salpa   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sıkı

Salt   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  katışık

Sarf etmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  tasarruf etmek

Sarhoş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ayık

Sarışın   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  esmer

Sarkıt   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  dikit

Sarp   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  düzlük

Satıcı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  alıcı

Satıh   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  alış

 

 

 

Satış   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  alış

Savaş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  barış

Savruk   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  tertipli, dikkatli

Savsak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  dakik

Savunma   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  saldırı

Savurgan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  tutumlu

Saydam   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  opak

Sayfiye   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kışlık

Saygılı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  densiz

Sayısal   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sözel

Sebat   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kararsızlık

 

 

Sebatsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kararlı, sebatkar

Sebep   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :    sonuç

Sebze   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  meyve

Seciyeli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  karaktersiz

Seçik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  bulanık

Seçkin   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sıradan

 

 

Sedalı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sessiz

Sefa   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cefa

Sehven   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kasten, bilerek

Selef   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  halef

Semirmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  zayıflamak

Semiz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cılız, zayıf

Sempati   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  antipati

Sempatik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  antipatik, sevimsiz, soğuk

Senlibenli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  resmi

 

 

Sentez   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  analiz

Serbestlik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  boyunduruk

Serinkanlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  telaşlı, ivecen

Sermek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  toplamak

Serseri   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  efendi, akıllı

Sert   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yumuşak

Servet   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yoksulluk, fakirlik

 

 

Sevap   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  günah

Sevecen   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gaddar

Sevgi   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  nefret

Sevinç   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  üzüntü

Sevinçli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  üzgün

Sevinme    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  üzülme

Seviyeli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  alçak, değersiz

Sevmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  dövmek

 

 

Seyrek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sık

Seyrelmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sıklaşmak, çoğalmak

Seyyar   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sabit, durağan

Sıcak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  soğuk

Sığ   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  derin

Sıhhat   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  hastalık

Sık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  seyrek

Sıkı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gevşek

 

 

Sıkıcı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  iç açıcı

Sıkılgan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  atak, girgin

Sıkılmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  eğlenmek

Sıkılmaz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  utangaç

Sıkıntı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  rahatlık

Sıkışık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gevşek, rahat, ferah

Sıla   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gurbet

Sınırlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  hadsiz

Sırılsıklam   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kupkuru

 

 

Sırıtmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   somurtmak   

Sırnaşık   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  şahsiyetli, onurlu

Sırt   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  göğüs

Sırtüstü   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yüzükoyun

Sıska   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gürbüz

Sıvı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  katı

Silik   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  canlı, gösterişli

Silmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çizmek

 

 

Simsiyah   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  bembeyaz

Sinirli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sakin

Sisli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  açık

Sistemli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  düzensiz

Sitayiş   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yergi

Sivri   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  küt

Siyah   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  beyaz

Soğuk   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sıcak

Soğukkanlı   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  telaşlı

Soğumak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ısınmak

 

 

Soğutucu   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ısıtıcı

Sokmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çıkarmak

Sokulgan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  çekingen, soğuk

Sol   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sağ

Solgun   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  renkli, canlı

Solmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  canlanmak, dirilmek

Solo   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  koro

Somurtkan   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  güleç

Somut    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   soyut

 

 

Son   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  baş

Sonra   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  önce

Sonuç   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sebep

Sonuncu   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  birinci

Sormak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cevaplamak, yanıtlamak

Soru   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cevap, yanıt

Soylu   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cibilliyetsiz

 

 

Soymak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  giydirmek

Soyut   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  somut

Sökmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  dikmek

Sökük    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  dikik

Sönmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yanmak

Sönük   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yanık, gösterişli, parlak

Sövgü   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  övgü

 

 

Söyleme   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   susma, gizleme, saklama

Sözde   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gerçek

Sözel   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sayısal

Sözlü   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yazılı

Su   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  ateş

Sual   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  cevap

Suçlamak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  aklamak

Suçlama   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  beraat

 

 

Suçlu   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  masum

Suçsuz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  mücrim, kabahatli, günahkar

Sulak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kurak

Sulh   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  kavga, savaş, cenk

Suni   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  doğal

Suratsız   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  güleç

Suret   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  asıl

Suskun   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  geveze

Susmak   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  konuşmak

 

 

Sükûnet   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  gürültü, canlılık

Sükût   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  konuşma

Süratli    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  yavaş

Sürdürmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  bırakmak, durdurmak

Sürekli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  fasılalı

Süreli   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  belirsiz

 

 

Süslü   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  sade, yalın

Sütbeyaz   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  simsiyah, kapkara

Sütliman   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  hareketli, gürültülü, olaylı

Süzülmek   Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  dinçleşmek, şişmanlamak

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder