Kategori: İlk Yardım

Kanama veya Yaralanma Durumunda İlk Yardım

Bilinmesi Gerekenler Yaralı üzerinde kanama kontrolü gerçekleştirilirken yaranın vücudun nerede olduğu çok büyük bir önem taşır. Karın, kafa, göğüs ve boyun yaralanmalı birinci dereceden önemlidir. Hastanın kanama miktarına bağlı olarak şok riski ve ısı kaybı gerçekleşir. Eğer ki kazazededen fışkırırcasına kan akıyorsa bu atardamar kanamasıdır. Uygulamalar Öncelikle yaralı üzerinde ilk …

Çıkık ve Kırık Durumunda Dikkat !

Kırık oluşan bölgeden fışkırırcasına kan akması, açık kırıklar, çok fazla miktarda kanama gerçekleşmesi, uvuz kopması, birden fazla kırık gibi durumlarda hiç zaman kaybetmeden 112 acil aranmalı durum izah edilmelidir. Kazazedenin veya hastanın kanaması ve açık yaraları varsa kırık tespit işleminden önce hasta üzerinde daha fazla hasar vermeyecek şekilde, açık yaranın …

Çıkıklarda İlk Yardım Uygulaması Nasıl Yapılır ?

Çıkıklar eklem yüzeylerinin kalıcı olarak birbirinden ayrılması şeklinde tabir edilir. Eklemlerde oluşan çıkıklar kendiliğinden düzelip eski konumuna gelemez. Eğer eklem yerinizde aşırı derece ağrı hissediyorsanız, kızarıklık ve şişlik meydana geliyorsa ve işlev kaybı yaşadıysanız kemikte çıkık oluşmuş demektir. Çıkık Durumunda İlk Yardım Nasıl Uygulanır ? • Yaralı hareket ettirilmeden eklem …

Kırıklarda İlk Yardım Uygulaması Nasıl Yapılır ?

Yaralının hayatını tehdit eden unsurlara öncelik tanınır. Hasta veya yaralı kişinin güvenliği sağlandıktan sonra hareket ettirmeden sıcak tutulması sağlanır. Eğer kırıklar kolda oluşmuşsa saat, yüzük gibi takılar derhal çıkarılmalıdır yoksa ödem doku hasarına sebebiyet verir. Yaralı kişiye sargı ve tespit yapılırken parmakların açıkta kalması sağlanır. Bu sayede parmaklar üzerinden hareket, …

Kırık Belirtisi ve İlk Yardım

Darbe sonucu oluşan veya kendiliğinden meydana gelen kemik bütünlüğünün bozulması olayına Kırık diyoruz. Vücutta oluşan kırıklar kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi derinin sağlam kaldığı fakat kemik bütünlüğünün deforme olduğu kapalı kırıklar, diğer ise derinin yırtılıp kemiklerin ortaya çıktığı açık kırıklar. Kırık Nasıl Fark Edilir, Kırık Belirtileri …

Burkulma, Kırık ve Çıkıklarda İlk Yardım

Kapalı ve basit kırık oluşumlarında şekilde gösterildiği gibi tespit gerçekleştirilmelidir. Bunun için tahta veya sert karton kullanabilirsiniz.  Oluşturduğunuz destek çıkığın veya kırığın altında ve üstünde yer alan eklemi tamamen kapsamalıdır, aksi taktirde işe yaramaz. Burkulma gibi durumlarda destek iyi bir yöntem olacaktır. Burkulan alana tahta veya kartonla destek yapabilirsiniz. Burkulan …

Burkulma, Kırık ve Çıkık Nasıl Oluşur ?

Kırık oluşumu kemik bütünlüğünün bozulması ile meydana gelir. Kendiliğinden veya darbe sonucu oluşabilen kırıkların oluşma riski yaş ilerledikçe artar. Kırık harici burkulma veya çıkıkta oluşabilir. Burkulmalar eklemlerin anlık olarak birbirinden ayrılması ile meydana gelirken, çıkıklar eklem yapısının tamamen ayrılması sonucu ortaya çıkar. Tüm bunlar düşme, darbe sonucu veya yanlış bir …