İPUÇLARIM

K Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

  • 08 Mayıs 2022
  • 253 kez görüntülendi.
K Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimeler

K Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Kaba     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kibar

Kabalaşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nazikleşmek

Kabalık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nezaket

Kabız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ishal, sürgün

Kabil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   olanaksız

Kabul     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   red

Kadın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erkek

 

 

Kafi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetersiz

Kafir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dindar

Kalabalık    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tenha

Kaldırmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   indirmek

Kalıcı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçici

Kalın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ince

Kaliteli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   adi

Kalkınma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerileme

 

 

Kalkmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   oturmak, düşmek

Kalkmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   oturmak, düşmek

Kalmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gitmek

Kalpsiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   merhametli

Kambur     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düz, doğru

Kamil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ham

Kamu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   özel

Kapalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açık

Kapamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açmak

Kapanık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açılmış, iç açıcı

Kapanış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açılış

 

 

Kapkara     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bembeyaz

Kâr     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zarar

Kara     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ak

Karalamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aklamak

Karamsar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyimser

Karanlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aydınlık

Kararlı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekimser

Kararmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aydınlanmak, ışımak

Kararsız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kararlı, sebatlı

Karışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzenli

 

 

Karışıklık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzen

Karmakarışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün

Karmaşık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  basit

Karşılamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uğurlamak

Kart     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   körpe

Kaskatı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yumuşak

Kasvet     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe, sevinç

Katı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sıvı

 

 

Katışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   halis

Katil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   maktul

Kavga     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barış, uzlaşma

Kavuşma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılma

Kavuşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılmak

Kaybetmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bulmak, kazanmak

Kaydetmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   silmek

Kaygı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe, sevinç

Kayıp     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kazanç

Kazanç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zarar

 

 

Keder     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe

Kem     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi

Kesat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bolluk

Kesinlikle     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belki

Kıraç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   verimli, münbit

Kırgın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Kırışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün, ütülü

Kısa     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzun

Kısacık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   upuzun

Kısık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açık

 

 

Kısır     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üretken, doğurgan

Kısmen     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tamamen

Kış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yaz

Kışkırtmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatıştırmak, sakinleştirmek

Kışla     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yayla

Kışlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yazlık

Kıt     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bol

Kıtlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bolluk

Kıvanç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   utanç

Kıvırcık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düz

 

 

Kız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erkek

Kızgın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sakin

Kibar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kaba

Kibirli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alçak gönüllü

Kifayet     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetersizlik

Kirletmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   temizlemek

Kirli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   temiz

Kişisel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplumsal

Kocaman     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçücük, ufacık

Kof     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dolu

 

 

Kolay     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zor

Komik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   acıklı, ciddi

Konmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uçmak

Konuşkan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suskun

Konuşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   susmak

Kopya     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asıl

Korkak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cesur

Korkaklık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cesaret

Korku     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ümit

Koro     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   solo

Kovmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çağırmak

Koyu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açık

Köklü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   temelsiz, esassız

 

 

Köle     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   efendi

Köreltmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivriltmek

Körpe     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kart

Körüklemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   söndürmek, yatıştırmak

Köstek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   destek

Kösteklemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   desteklemek

Kötü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi

Kötülük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyilik

Kötümser     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyimser

 

 

Köylü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   şehirli

Kudretli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçsüz

Kullanılmış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yepyeni

Kurak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sulak

Kurban     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cellat

Kurma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yıkma

Kurnaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saf

Kuru      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yaş

Kuruluş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yıkılış

Kurum     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tevazu

Kurumak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yeşermek

 

 

Kusurlu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetkin

Kutlu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uğursuz

Kuvvetli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçsüz, hastalıklı

Kuytu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uğrak

Kuzey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güney

Küçücük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kocaman

Küçük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   büyük

Küçüklük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   azamet

Küçültmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   abartmak

 

 

Küfür     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   övgü

Kültürlü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilgisiz

Küs     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Küskün     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Küsmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışmak

Küstah     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   terbiyeli

Küt     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivri

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.