K Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler

  • 08 Mayıs 2022
  • 322 kez görüntülendi.
K Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt)  Anlamlı Kelimeler

K Harfi ile Başlayan Zıt (Karşıt) Anlamlı  Kelimelerin Tümü

 

Kaba     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kibar

Kabalaşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nazikleşmek

Kabalık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   nezaket

Kabız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ishal, sürgün

Kabil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   olanaksız

Kabul     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   red

Kadın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erkek

 

 

Kafi     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetersiz

Kafir     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dindar

Kalabalık    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tenha

Kaldırmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   indirmek

Kalıcı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   geçici

Kalın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ince

Kaliteli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   adi

Kalkınma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gerileme

 

 

Kalkmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   oturmak, düşmek

Kalkmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   oturmak, düşmek

Kalmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   gitmek

Kalpsiz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   merhametli

Kambur     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düz, doğru

Kamil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ham

Kamu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   özel

Kapalı      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açık

Kapamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açmak

Kapanık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açılmış, iç açıcı

Kapanış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açılış

 

 

Kapkara     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bembeyaz

Kâr     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zarar

Kara     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ak

Karalamak    Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aklamak

Karamsar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyimser

Karanlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aydınlık

Kararlı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çekimser

Kararmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   aydınlanmak, ışımak

Kararsız     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kararlı, sebatlı

Karışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzenli

 

 

Karışıklık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzen

Karmakarışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün

Karmaşık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :  basit

Karşılamak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uğurlamak

Kart     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   körpe

Kaskatı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yumuşak

Kasvet     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe, sevinç

Katı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sıvı

 

 

Katışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   halis

Katil     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   maktul

Kavga     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barış, uzlaşma

Kavuşma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılma

Kavuşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ayrılmak

Kaybetmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bulmak, kazanmak

Kaydetmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   silmek

Kaygı     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe, sevinç

Kayıp     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kazanç

Kazanç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zarar

 

 

Keder     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   neşe

Kem     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi

Kesat     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bolluk

Kesinlikle     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   belki

Kıraç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   verimli, münbit

Kırgın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Kırışık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düzgün, ütülü

Kısa     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uzun

Kısacık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   upuzun

Kısık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açık

 

 

Kısır     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   üretken, doğurgan

Kısmen     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tamamen

Kış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yaz

Kışkırtmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yatıştırmak, sakinleştirmek

Kışla     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yayla

Kışlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yazlık

Kıt     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bol

Kıtlık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bolluk

Kıvanç     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   utanç

Kıvırcık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   düz

 

 

Kız      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   erkek

Kızgın     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sakin

Kibar     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kaba

Kibirli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   alçak gönüllü

Kifayet     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetersizlik

Kirletmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   temizlemek

Kirli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   temiz

Kişisel     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   toplumsal

Kocaman     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   küçücük, ufacık

Kof     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   dolu

 

 

Kolay     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   zor

Komik     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   acıklı, ciddi

Konmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uçmak

Konuşkan     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   suskun

Konuşmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   susmak

Kopya     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   asıl

Korkak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cesur

Korkaklık     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cesaret

Korku     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   ümit

Koro     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   solo

Kovmak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   çağırmak

Koyu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   açık

Köklü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   temelsiz, esassız

 

 

Köle     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   efendi

Köreltmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivriltmek

Körpe     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kart

Körüklemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   söndürmek, yatıştırmak

Köstek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   destek

Kösteklemek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   desteklemek

Kötü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyi

Kötülük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyilik

Kötümser     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   iyimser

 

 

Köylü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   şehirli

Kudretli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçsüz

Kullanılmış     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yepyeni

Kurak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sulak

Kurban     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   cellat

Kurma     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yıkma

Kurnaz     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   saf

Kuru      Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yaş

Kuruluş     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yıkılış

Kurum     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   tevazu

Kurumak     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yeşermek

 

 

Kusurlu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   yetkin

Kutlu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uğursuz

Kuvvetli     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güçsüz, hastalıklı

Kuytu     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   uğrak

Kuzey     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   güney

Küçücük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   kocaman

Küçük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   büyük

Küçüklük     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   azamet

Küçültmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   abartmak

 

 

Küfür     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   övgü

Kültürlü     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   bilgisiz

Küs     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Küskün     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışık

Küsmek     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   barışmak

Küstah     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   terbiyeli

Küt     Kelimesinin Zıt – Karşıt Anlamı :   sivri

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bursa ilan Bursa kumaş takipci gönder