Biber Yetiştiriciliğinde Sulama, Gübreleme İle Hastalık Ve Zararlıları

Biber bitkisi suyu çok seven bir bitki olmasına rağmen hem kuru hem de yaş olan toprak türlerinden olumsuz yönde etkilenir.

Biber bitkisi düzenli olarak yapılan sulama sistemlerinden hoşlanır ve bu yüzden de damlama ile yapılan sulama yöntemi biber bitkisi için en iyi sulama yöntemidir.

Topraktaki nem tarlanın kapasitesinin %70 ila %80, oransal hava nemi ise %60 ila %70 civarında olmalıdır. Nemli topraklarda ise biberin kök aktivitesi artar.

Biber bitkisinde çiçeklenme ilk defa başladığında biber bitkisi kuraklığa meyillidir. Bu nedenle bu dönemlerde bibere sık aralıklar ile hafif sulamalar yapılmalıdır.

Sıcak havalar başladığı zaman kumlu olan toprağa 2 ya da 3 günde bir, ağır topraklara 3 ila 7 günde bir sulama yapılmalıdır.

Biber bitkisini sularken yağmurlama ile sulama yöntemi tozlanmayı olumsuz bir şekilde etkilerken bitkide hastalanma riskini de arttırmaktadır. Karık sulama yaparken de karık boylarının kısa olması gereklidir.

Damlama sulama yapılmaya karar verildiyse her bir sıra için de bir lateral boru ya da her iki sıra içinde lateral boru kullanılması kâfidir. Damlatıcılar orta ağır topraklarda 75 ila 90 santimetreye, kumlu topraklarda ise 40 ila 50 santimetre aralıklarla olabilir.

Damlama ile sulama yapılmayacak ise dikimden kısa bir süre sonra çift sıra ile ve dar sıra aralarında sulama arkları açılarak sulama yapılmalıdır.
Karık yöntemi ile yapılan sulamada masura sırtlarına suyu, kök boğazına dek yükseltmeden, masuraların yarısına kadar su geldiğinde suyu kesmek gerekir.

biber2

Biber Yetiştiriciliğinde İlaçlama

Kültürel önlemler arasında biber yetiştiriciliğinde biber zararlıları ve hastalıkları ile mücadele yöntemi vardır. Eğer biber hastalık ve zararlıları ile mücadelede kültürel önlemler yetersiz kalıyor ise kimyasal önlemler alınması yani ilaçlama yapılması gereklidir.

Biber Yetiştiriciliğinde Kültürel Önlemler
• Sulama sırasında suyun bazı alanlarda göllenme yapmamasını sağlamak için tesviye iyi olmalıdır.
• Biber bitkisini sulama kullanılan su temiz su olmalıdır.
• Biber fideleri sağlıklı olmalıdır.
• Karık sırtına dikimler yapılmalıdır.
• Karık boyları kısa olmalıdır.
• Biber yetiştiriciliği ağır topraklar üzerinde yapılmamalıdır.
• Biberlerin sulaması bol değil yavaş yavaş ve az miktarda su ile yapılmalıdır.
• Hasta olan biber bitkileri yok edilmelidir.
• Dayanıklı olan biber çeşitleri tercih edilmelidir.

Biber Yetiştiriciliğinde Gübreleme
Biber bitkisi topraklardaki organik maddeleri sever. Bu yüzden dekara 3 ila 5 ton kadar yanmış gübre eklenmesi özellikle tarlanın hazırlığı sırasında önemlidir. Bunun dışında dekara 10 ila 12 kilo gram kadar kalsiyum içeren ticari gübre, 25 ila 30 kilo gram kadar potasyum, 8 ila 15 kilo gram kadar fosfor ve 25 ila 30 kilo gram kadar azot eklenmelidir.

Dikim öncesi toprak işlemede azotun %50’si, çapa sırasında %25’i, çiçeklenme öncesinde ise geriye kalan %25’i eklenmelidir. Fosforun ise tamamı toprak işlemede dikim öncesi, yine dikim öncesi potasyumun %60 ila 565’i toprağı işleme sırasında, geriye kalan %35 İla %40’ı ise toprağa çiçeklenme öncesinde verilmelidir. Azotlu gübre formunda olan kalsiyum toprağa verilmelidir.

Biber bitkisinin taban ve üst gübreleme payları dikiminden önce %20 ve dikimden sonra %80 azot, dikimden önce %80 ve dikimden sonra %20 fosfor ve dikimden önce %25 potasyum ile dikimden sonra %72 potasyum olmalıdır.

biber3

Biber Yetiştiriciliğinde Budama
Yaprak alma ve filiz alma yöntemleri ile biber bitkisinde budama yapılmalıdır. Gövdede çıkan filizler makas veya el ile ana dallar oluşana kadar alınmalıdır. Biber bitkisindeki şekli 2 veya 3 ana dal bırakacak şekilde yapılmalıdır.

Biber Yetiştiriciliğinde Yabancı Otlar İle Mücadele
Biber yetiştiriciliğinde çapalama ve malçlama ile yabancı otlar ile olan mücadele yapılmaktadır.

Biber Yetiştiriciliğinde Çapalama
Tarlaya dikimden hemen önce biber bitkisi fidelerinin ilk çapaları 10 ila 20 gün sonra sıraların arasındaki toprakları gevşetme ve ot almak amacı ile yapılır.
Çapalama toplam 3 defa yapılmalıdır birinci çapadan sonraki 2 ila 3 hafta sonrasında boğaz doldurmayla beraber ikinci çapa ve haziran ayı dolaylarında da bir defa daha çapa yapılmalıdır.

Biber Yetiştiriciliğinde Malçlama
Kasım ayı civarında hava sıcaklığı da düşer ve bu zamanlarda toprak sıcaklığı sağlanmalıdır. Bunun için ısı perdesi ve toprak örtme ile malçlama yapılır. Bu durum ayrıca yabancı otlar ile mücadelede de yardımcı olmaktadır.

Biber Hastalık Ve Zararlıları
Biber bitkisinde görülen hastalıklar arasında mildiyö, alternaria, biber kök boğazı yanıklığı, antraknoz, meyve çürüklüğü, kurşuni küf, beyaz çürüklük, gövde yanıklığı ve külleme vardır.

Biber Bitkisinde Görülen Zararlılar
Biber bitkisinde görülen zararlılar arasında pamuk çizgili yaprak kurdu, sarı çay akarı, thrips, yaprak piresi, kırmızı örümcek, nematod, bozkurt, tel kurdu, danaburnu, biber gal sineği, yaprak bitleri, yeşil kurt, yaprak galeri sineği bulunmaktadır.

Biber Yetiştiriciliğinde Hasat
Biber bitkisinde hasat biber çeşidinin erkenciliğine, bakım ve yetiştirme koşullarına göre değişmektedir. Biber bitkisi uygun olan büyüklüğü aldığı zaman hasat edilmelidir.

Fakat salça ile kırmızı toz biber üretimi için yetiştiriliyor ise biber meyveleri tam anlamı ile kızarıncaya dek bitkinin üzerinde bırakılmalı ve bir iki seferde toplanması yapılmalıdır.
Biber meyvesi toplamanın meyvenin sapının gövdesi ile birleştiği bölgedeki doğal olan kırık çizgiden yapılmasına dikkat edin. Biber meyvesinin sapı kesinlikle meyve üzerinde yer almalıdır.

One Response

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.